Strona Główna BIP Strona Główna
STRONA GŁÓWNA
 
  WKU - PRZEWODNIKIEM TWOICH DECYZJI 
Mamy nadzieję, że na naszej stronie internetowej znajdziecie Państwo wiele przydatnych informacji, które ułatwią kontakt z naszą instytucją i pomogą w spełnieniu jednego z najważniejszych obowiązków jaki na każdego obywatela naszego kraju nakłada Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Prosimy jednocześnie pamiętać, że prezentowane materiały mają wyłącznie charakter informacyjny, a spełnienie wszelkich wymogów wymaga osobistego stawiennictwa w naszej instytucji.  
 

   
 


 

NABÓR DO BATALIONU OBRONY TERYTORIALNEJ

 WKU w Suwałkach przyjmuje wnioski o powołanie do terytorialnej służby wojskowej w suwalskim batalionie OT. Ochotnicy (osoby bez przysięgi wojskowej i przeszkolenia wojskowego oraz żołnierze rezerwy po złożonej przysiędze i odbytym przeszkoleniu wojskowym) posiadający adres stałego zamieszkania na   administrowanym przez WKU w Suwałkach terenie (powiat augustowski, sejneński, suwalski oraz miasto Suwałki), celem złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, powinni zgłosić się do Wydziału Rekrutacji WKU.

Terminy szkoleń dla osób, które zakwalifikują się do terytorialnej służby wojskowej:
1.    Osoby bez złożonej przysięgi wojskowej i przeszkolenia wojskowego:

        •   Szkolenie podstawowe (16-dniowe): 11-26.05.2018
r.
2.    Żołnierze rezerwy po złożonej przysiędze i odbytym przeszkoleniu wojskowym:
 
       •   Szkolenie wyrównawcze (8-dniowe): 19-26.05.2018r.

        

UWAGA: studenci, uczniowie, inne osoby, które ze względu na naukę lub pracę nie mogą jednorazowo odbyć 16-dniowego szkolenia – mogą je odbyć w kilku okresach w ciągu czterech miesięcy w czasie wolnym od pracy, nauki.

Informacje: WKU w Suwałkach - 261 347 357, 1 PBOT w Białymstoku - 723 253 645
Przyjmowanie wniosków
do Terytorialnej Służby Wojskowej

Wydział Rekrutacji
tel. 261 347 357

Zapisy przyjmuje i dodatkowych
informacji udziela:
Pani Aldona Niewulis
WKU w Suwałkach
tel. 261 347 357

AKTUALNOŚCI
  ŻOŁNIERZE BATALIONU OT PROMUJĄ TERYTORIALNĄ SŁUŻBĘ WOJSKOWĄ
W CZASIE KWALIFIKACJI

Od początku lutego tego roku na terenie administrowanym przez WKU w Suwałkach trwa Kwalifikacja Wojskowa 2018.
OBCHODY 76 ROCZNICY POWSTANIA AK W REGIONIE
Armia Krajowa (AK), to siły zbrojne Polskiego Państwa Podziemnego w latach II wojny światowej. AK powstała z przemianowania Związku Walki Zbrojnej (ZWZ) 14 lutego 1942 roku na rozkaz Naczelnego Wodza gen. broni Władysława Sikorskiego.
78 ROCZNICA DEPORTACJI W GŁĄB ZWIĄZKU SOWIECKIEGO
10 lutego 1940 roku władze sowieckie przeprowadziły pierwszą z czterech masowych deportacji obywateli polskich, w czasie której wg danych NKWD do północnych obwodów Rosji i na zachodnią Syberię wywieziono około 140 tys. ludzi.
KOLEJNA KWALIFIKACJA  DO TERYTORIALNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
W dniu dzisiejszym tj. 09 lutego w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Suwałkach odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie komisji kwalifikacyjnej dla kandydatów, którzy złożyli wnioski do terytorialnej służby wojskowej (tsw).
KWALIFIKACJA WOJSKOWA RÓWNIEŻ W AUGUSTOWIE
W poniedziałek 05 lutego 2018 r. rozpoczęła się Kwalifikacja Wojskowa w Powiecie Augustowskim.
  więcej>>>
REKRUTACJA
 
   Terytorialna służba wojskowa
Oferty zawodowej służby wojskowej
Nabór do służby przygotowawczej
   Kursy przeszkolenia kadr rezerwy
   Vademecum rezerwisty
  Nabór do NSR
Szkolnictwo wojskowe
Legia akademicka
INNE

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Suwałkach informuje, że:

 • odpowiedzi na korespondencję elektroniczną będą udzielane osobom, które podadzą pełne dane osobowe:

  - imię i nazwisko;
  - imię ojca;
  - rok urodzenia;
  - miejsce stałego zameldowania;
  - numer telefonu;
  - zamieszkują na terenie administrowanym przez WKU w Suwałkach

 •  w sprawach skarg, wniosków i petycji interesanci są przyjmowani:

  - w poniedziałki w godz. 9.00 - 17.00;
  - w pozostałe dni robocze tygodnia w godz. 7.30 - 15.30.

Odwiedziło serwis internautów