Strona Główna BIP Strona Główna
STRONA GŁÓWNA
 
  WKU - PRZEWODNIKIEM TWOICH DECYZJI 
Mamy nadzieję, że na naszej stronie internetowej znajdziecie Państwo wiele przydatnych informacji, które ułatwią kontakt z naszą instytucją i pomogą w spełnieniu jednego z najważniejszych obowiązków jaki na każdego obywatela naszego kraju nakłada Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Prosimy jednocześnie pamiętać, że prezentowane materiały mają wyłącznie charakter informacyjny, a spełnienie wszelkich wymogów wymaga osobistego stawiennictwa w naszej instytucji.  
 

   
 


 

NABÓR DO BATALIONU OBRONY TERYTORIALNEJ

 WKU w Suwałkach przyjmuje wnioski o powołanie do terytorialnej służby wojskowej w suwalskim batalionie OT. Ochotnicy (osoby bez przysięgi wojskowej i przeszkolenia wojskowego oraz żołnierze rezerwy po złożonej przysiędze i odbytym przeszkoleniu wojskowym) posiadający adres stałego zamieszkania na   administrowanym przez WKU w Suwałkach terenie (powiat augustowski, sejneński, suwalski oraz miasto Suwałki), celem złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, powinni zgłosić się do Wydziału Rekrutacji WKU.

Terminy szkoleń dla osób, które zakwalifikują się do terytorialnej służby wojskowej:
1.    Osoby bez złożonej przysięgi wojskowej i przeszkolenia wojskowego:

        •   Szkolenie podstawowe (16-dniowe): 11-26.05.2018
r.
2.    Żołnierze rezerwy po złożonej przysiędze i odbytym przeszkoleniu wojskowym:
 
       •   Szkolenie wyrównawcze (8-dniowe): 19-26.05.2018r.

        

UWAGA: studenci, uczniowie, inne osoby, które ze względu na naukę lub pracę nie mogą jednorazowo odbyć 16-dniowego szkolenia – mogą je odbyć w kilku okresach w ciągu czterech miesięcy w czasie wolnym od pracy, nauki.

Informacje: WKU w Suwałkach - 261 347 357, 1 PBOT w Białymstoku - 723 253 645
Przyjmowanie wniosków
do Terytorialnej Służby Wojskowej

Wydział Rekrutacji
tel. 261 347 357

Zapisy przyjmuje i dodatkowych
informacji udziela:
Pani Aldona Niewulis
WKU w Suwałkach
tel. 261 347 357

AKTUALNOŚCI
STUDIA WOJSKOWE CZEKAJĄ – REJESTRACJA DO KOŃCA MARCA
Tegoroczni maturzyści i chętni, którzy posiadają świadectwa dojrzałości, mogą podjąć STUDIA WOJSKOWE na czterech uczelniach w kraju.
FINANSE W MUNDURZE
Informujemy, że Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu rozpoczęła rekrutację na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w ramach 12-miesięcznego Studium Oficerskiego.
   KWALIFIKUJEMY DO TERYTORIALNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
Już 27 marca w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Suwałkach odbędzie się kolejne przed majowym wcieleniem posiedzenie komisji kwalifikacyjnej dla ochotników, którzy złożyli wnioski o powołanie do terytorialnej służby wojskowej (tsw).
  GRALIŚMY W TENISA STOŁOWEGO
W dniu 20 marca 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Bielsku Podlaskim, odbyły się zawody w tenisa stołowego w ramach współzawodnictwa sportowego Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Białymstoku.
ODWIEDZILIŚMY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W SUWAŁKACH
Zgodnie z „Planem przedsięwzięć promocyjnych w zakresie obronności i ochotniczych form służby wojskowej…”, w dniu 20 marca  2018 roku Szef Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień złożył wizytę w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Suwałkach.
   
  więcej>>>
REKRUTACJA
 
   Terytorialna służba wojskowa
Oferty zawodowej służby wojskowej
Nabór do służby przygotowawczej
   Kursy przeszkolenia kadr rezerwy
   Vademecum rezerwisty
  Nabór do NSR
Szkolnictwo wojskowe
Legia akademicka
INNE

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Suwałkach informuje, że:

 • odpowiedzi na korespondencję elektroniczną będą udzielane osobom, które podadzą pełne dane osobowe:

  - imię i nazwisko;
  - imię ojca;
  - rok urodzenia;
  - miejsce stałego zameldowania;
  - numer telefonu;
  - zamieszkują na terenie administrowanym przez WKU w Suwałkach

 •  w sprawach skarg, wniosków i petycji interesanci są przyjmowani:

  - w poniedziałki w godz. 9.00 - 17.00;
  - w pozostałe dni robocze tygodnia w godz. 7.30 - 15.30.

Odwiedziło serwis internautów