Strona Główna BIP Strona Główna
STRONA GŁÓWNA
 

Mamy nadzieję, że na naszej stronie internetowej znajdziecie Państwo wiele przydatnych informacji, które ułatwią kontakt z naszą instytucją i pomogą w spełn  ieniu jednego z najważniejszych obowiązków jaki na każdego obywatela naszego kraju nakłada Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Prosimy jednocześnie pamiętać, że prezentowane materiały mają wyłącznie charakter informacyjny, a spełnienie wszelkich wymogów wymaga osobistego stawiennictwa w naszej instytucji.

27 maja dniem wolnym od pracy w urzędach administracji rządowej.

Uprzejmie informujemy, że w związku z Decyzją Nr 158/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 maja 2016 r. oraz Zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2016 r.,

27 maja 2016 r. będzie dniem wolnym od pracy w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Suwałkach.

Informujemy jednocześnie, iż urząd będzie czynny dla interesantów w sobotę, 4 czerwca 2016 r.

AKTUALNOŚCI
  2016-05-23
KONFERENCJA Z PRZEDSTAWICIELAMI ORGANÓW ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ
Dnia 23 maja 2016r. pod przewodnictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Suwałkach
ppłk Grzegorza Konopko, odbyła się konferencja z przedstawicielami organów administracji
samorządowej
    2016-05-11
JESTEŚ MAGISTREM? CHCESZ SIĘ ROZWIJAĆ, ZDOBYĆ ATRAKCYJNY ZAWÓD?
Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzenia
dodatkowego naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów
w 2016 roku, osoby, które posiadają tytuł magistra (równorzędny) mogą
ubiegać się o przyjęcie do studium oficerskiego.
 WKU NA STRZELECKIM PRZYRZECZENIU
2016-05-21
W dniu 21 maja 2016 roku w Suwałkach miało miejsce Uroczyste Przyrzeczenie Strzeleckie.
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach od lat współpracuje z Jednostką Strzelecką 1023.

WAŻNE I PRZYDATNE
 OBRONA TERYTORIALNA
   
   
 Oferty zawodowej służby wojskowej
Nabór do służby przygotowawczej
   Kursy przeszkolenia kadr rezerwy
   Vademecum rezerwisty
  Nabór do NSR
 

Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów, 31 lipca 2015 r. została uruchomiona inicjatywa „Obywatel”, której częścią jest portal www.obywatel.gov.pl Jego głównym celem jest zapewnienie aktualnej i najwyższej jakości informacji na temat usług publicznych realizowanych przez administrację. Na stronie znajdują się opisy najpopularniejszych usług, jakie administracja świadczy dla obywateli m.in. dotyczące służby wojskowej.


Potwierdza się stwierdzenie, że „warto być żołnierzem Narodowych Sił Rezerwowych”, a hasło „Narodowe Siły Rezerwowe – przepustką do zawodowej służby wojskowej” ma swoje uzasadnienie.

„Praca w wojsku dla żołnierzy NSR to nie fikcja, to fakt” - twierdzą tak kolejne osoby przybywające do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Suwałkach z zaświadczeniami wydanymi przez dowódców jednostek wojskowych. Wszyscy oni byli wcześniej żołnierzami Narodowych Sił Rezerwowych, a następnie przystąpili do kwalifikacji do służby zawodowej. Kwalifikacje obejmują sprawdzian sprawności fizycznej i rozmowę z dowódcą. Ciągły nabór prowadzą jednostki wojskowe na terenie całego kraju. Największym zainteresowaniem cieszy się praca na terenie województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Ci wszyscy, którzy myślą o ciekawej i stabilnej pracy w wojsku, a wcześniej nie odbywali służby wojskowej powinni zainteresować się służbą przygotowawczą.


INNE

 Wojskowy Komendant Uzupełnień w Suwałkach informuje, że:

  • odpowiedzi na korespondencję elektroniczną będą udzielane osobom, które podadzą pełne dane osobowe:

    - imię i nazwisko;
    - imię ojca;
    - rok urodzenia;
    - miejsce stałego zameldowania;
    - zamieszkują na terenie administrowanym przez WKU w Suwałkach;

  •  w sprawach skarg, wniosków i petycji interesanci są przyjmowani:

    - w poniedziałki w godz. 9.00 - 17.00;
    - w pozostałe dni robocze tygodnia w godz. 7.30 - 15.30.

Odwiedziło serwis internautów