Strona Główna BIP Strona Główna
POSIADACZE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH (PM-
 

Zgodnie z art. 30 pkt 3Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2014 r. Nr- poz. 1330) przesyłam do wypełnienia formularz sprawozdania PM-1.

Po wypełnieniu, sprawozdanie proszę przesłać do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Suwałkach ul. Wojska Polskiego 21a, w jak najkrótszym terminie, nie później jednak niż do dnia 15.02.2017r.

W sprawozdaniu należy ująć:

- zarejestrowane środki transportowe oraz środki w leasingu;

- maszyny (przyczepne i przewoźne) do robót ziemnych, budowlanych, drogowych, transportowych i przeładunkowych;

- inne maszyny (samojezdne i przenośne) np. agregaty prądotwórcze i spawalnicze, pompy wodne, sprężarki do powietrza, piły spalinowe;

(nie ujmować maszyn produkcyjnych i pomocniczych trwale zamontowanych w halach produkcyjnych).

Prosimy zwrócić szczególną uwagę na dokładne określenie rodzaju i przeznaczenia środków transportowych i maszyn wykazywanych w sprawozdaniu.

Dla samochodów ciężarowych, przyczep i naczep skrzyniowych, proszę określić, czy posiadają opończę, poprzez umieszczenie na marginesie liter „Ko”, a dla agregatów prądotwórczych i sprężarek powietrza moc wyjściową.

Jednocześnie na podstawie art. 223a, ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2016r. Nr - poz. 1534 t.j.), prosimy o przesłanie wykazu kierowców - operatorów maszyn, wg załączonego wzoru.
W przypadku braku kierowców, będących pracownikami firmy, prosimy o zawarcie takiej informacji na druku sprawozdania PM -1.

Wykaz indeksów pojazdów ITS, druki sprawozdania PM -1, wykazu kierowców –operatorów maszyn oraz przykładowo wypełnionego sprawozdania PM -1 można znaleźć na stronie internetowej www.suwalki.wku.wp.mil.pl

Jeżeli jest to możliwe, uprzejmie prosimy o przesyłanie ww. sprawozdania, a w szczególności wykazu kierowców, również w formie elektronicznej na adres e-mailowy wkusuwalki@ron.mil.pl

 

Szczegółowe informacje na temat wypełniania formularza sprawozdania PM-1 można uzyskać telefonicznie w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Suwałkach (tel. 261347427).

 


 

Szczegółowe informacje na temat wypełniania formularza sprawozdania PM-1 można uzyskać telefonicznie w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Suwałkach (tel. 261347427).


Do pobrania