Strona Główna BIP Strona Główna
POSIADACZE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH (PM-
 
Szanowni Państwo.

Zgodnie z art. 30 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068, z późn. zm.), corocznie należy wypełnić formularz sprawozdania PM-1. Po wypełnieniu, sprawozdanie proszę przesłać do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Suwałkach, ul. Wojska Polskiego 21a, w jak najkrótszym terminie, nie później jednak niż do dnia 15.02.2018 r.  W sprawozdaniu należy ująć:
  • zarejestrowane środki transportowe oraz środki w leasingu;
  • maszyny (przyczepne i przewoźne) do robót ziemnych, budowlanych, drogowych, transportowych i przeładunkowych;
  • inne maszyny (samojezdne i przenośne) np. agregaty prądotwórcze i spawalnicze, pompy wodne, sprężarki do powietrza, piły spalinowe;
Prosimy zwrócić szczególną uwagę na dokładne określenie rodzaju i przeznaczenia środków transportowych i maszyn wykazywanych w sprawozdaniu. Dla samochodów ciężarowych, przyczep i naczep skrzyniowych, proszę określić, czy posiadają opończę, poprzez umieszczenie na marginesie liter „Ko”, a dla agregatów prądotwórczych i sprężarek powietrza moc wyjściową.
 
Jednocześnie na podstawie art. 223a, ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2017 r., poz. 1430 z póżn. zm.), prosimy o przesłanie wykazu kierowców - operatorów maszyn, wg załączonego wzoru. W przypadku braku kierowców, będących pracownikami firmy, prosimy o zawarcie takiej informacj
na druku sprawozdania PM-1.
 
Wykaz indeksów pojazdów ITS, druki sprawozdania PM-1, wykaz kierowców – operatorów maszyn oraz przykładowo wypełnione sprawozdanie PM-1 można znaleźć na stronie internetowej www.suwalki.wku.wp.mil.pl
Jeżeli jest to możliwe, uprzejmie prosimy o przesyłanie ww. sprawozdania, a w szczególności wykazu kierowców, również w formie elektronicznej na adres e-mailowy wkusuwalki@ron.mil.pl


Szczegółowe informacje na temat wypełniania formularza sprawozdania PM-1 można uzyskać telefonicznie w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Suwałkach (tel. 261-347-415).Do pobrania