Strona Główna BIP Strona Główna
KURSY KADRY REZERWY
 
KURSY DLA AMBITNYCH

        Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach zaprasza osoby zainteresowane podnoszeniem swoich kwalifikacji do odbycia specjalistycznych kursów wojskowych.
Kursy przeszkolenia kadr rezerwy są bezpłatne. O przyjęcie na kursy oficerskie i podoficerskie ubiegać się mogą żołnierze rezerwy - ochotnicy spełniający określone wymagania, między innymi dotyczące wykształcenia, odbytych wcześniej szkoleń wojskowych, wykonywanego zawodu.


KURSY OFICERSKIE

         Kursy oficerskie przeznaczone są dla żołnierzy rezerwy posiadający wykształcenie wyższe(w pierwszej kolejności podoficerów rezewry, a w przypadku ich braku szeregowych rezerwy), którzy pełnili czynną służbę wojskową. Jako kryterium kwalifikacji będzie uznawana specjalność wojskowa, w której żołnierz rezerwy odbywał czynną służbę wojskową lub posiada wykształcenie i kwalifikacje
zbieżne z profilem kursu.

KURSY PODOFICERSKIE

         Na kursy podoficerskie powołowywani będą żołnierze rezerwy posiadający wykształcenie średnie, którzy pełnili czynna służbę wojskową (
w pierwszej kolejności tych, którzy pełnili zawodową, zasadniczą lub przygotowawczą służbę wojskową). Zasadniczym kryterium zakwalifikowania na kurs jest posiadanie specjalności wojskowej lub wykształcenia cywilnego zbieżnego z korpusem osobowym, w którym maja być szkoleni w czasie kursu. W dalszej kolejności w przypadku braku kandydatów spełniających ww. wymagania, można powoływać pozostałych żołnierzy rezerwy, którzy odbyli inne formy czynnej służby wojskowej np. służbę przygotowawczą.

WKU w Suwałkach zaprasza osoby zainteresowane na spotkanie i rozmowę, na którą można umówić się telefonicznie (261-347-427). Bezpośrednio informacje można uzyskać w siedzibie WKU.
INFORMACJA
Kandydaci na kursy oficerskie przeszkalania rezerw w Korpusie Osobowym Żandarmerii Wojskowej w SW 44A-C, w Korpusie Medycznym w SW 40A-l oraz Sprawiedliwości i Obsługi Prawnej w SW 46A-C mogą składać wnioski o powołanie na wyżej wymienione kursy. Wnioski  ochotników o powołanie przyjmowane będą do 30 marca 2018 r.
Kurs oficerski planowany jest w terminie 20.08 — 16.11.2018 r. (89 dni) w AWL we Wrocławiu.
Ustała się następujące procedury postępowania:
Wnioski  ochotników o powołanie na wyżej wymienione kursy przyjmowane będą od:
  • żołnierzy rezerwy, którzy posiadają odpowiednio do rodzaju kursu wykształcenie wyższe prawnicze lub medyczne i nie figurują w rejestrze karanych,
  • osób przeniesionych do rezerwy nie będących żołnierzami rezerwy, którzy posiadają wykształcenie wyższe prawnicze lub medyczne i nie figurują w rejestrze karanych.
Uwaga wnioskodawcy:
Złożone przez Państwa wnioski zostaną rozpatrzone w porozumieniu odpowiednio, w zależności od rodzaju kursu, z organami Żandarmerii Wojskowej, WCKMed., Prokuratury Wojskowej oraz Sądownictwa Wojskowego.