Strona Główna BIP Strona Główna
KURSY KADRY REZERWY
 
KURSY DLA AMBITNYCH

        Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach zaprasza osoby zainteresowane podnoszeniem swoich kwalifikacji do odbycia specjalistycznych kursów wojskowych.
Kursy przeszkolenia kadr rezerwy są bezpłatne. O przyjęcie na kursy oficerskie i podoficerskie ubiegać się mogą żołnierze rezerwy - ochotnicy spełniający określone wymagania, między innymi dotyczące wykształcenia, odbytych wcześniej szkoleń wojskowych, wykonywanego zawodu.


KURSY OFICERSKIE

         Kursy oficerskie przeznaczone są dla żołnierzy rezerwy posiadający wykształcenie wyższe(w pierwszej kolejności podoficerów rezewry, a w przypadku ich braku szeregowych rezerwy), którzy pełnili czynną służbę wojskową. Jako kryterium kwalifikacji będzie uznawana specjalność wojskowa, w której żołnierz rezerwy odbywał czynną służbę wojskową lub posiada wykształcenie i kwalifikacje
zbieżne z profilem kursu.

KURSY PODOFICERSKIE

         Na kursy podoficerskie powołowywani będą żołnierze rezerwy posiadający wykształcenie średnie, którzy pełnili czynna służbę wojskową (
w pierwszej kolejności tych, którzy pełnili zawodową, zasadniczą lub przygotowawczą służbę wojskową). Zasadniczym kryterium zakwalifikowania na kurs jest posiadanie specjalności wojskowej lub wykształcenia cywilnego zbieżnego z korpusem osobowym, w którym maja być szkoleni w czasie kursu. W dalszej kolejności w przypadku braku kandydatów spełniających ww. wymagania, można powoływać pozostałych żołnierzy rezerwy, którzy odbyli inne formy czynnej służby wojskowej np. służbę przygotowawczą.

WKU w Suwałkach zaprasza osoby zainteresowane na spotkanie i rozmowę, na którą można umówić się telefonicznie (261-347-427). Bezpośrednio informacje można uzyskać w siedzibie WKU.