Strona Główna BIP Strona Główna
-> ZAWODOWA SŁUŻBA WOJSKOWA
 
2018-05-16 13:20:09
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach informuje, że
następujące jednostki wojskowe prowadzą lub będą prowadziły kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej spośród żołnierzy rezerwy (NSR lub po odbytej zasadniczej służbie wojskowej):
1. 15 pułk przeciwlotniczy w Gołdapi (garnizony: Gołdap ul. Partyzantów 33, i Elbląg ul. Kwiatkowskiego 15) (ul. Partyzantów 33) – w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych w specjalnościach wojskowych, m. in.: kierowcy, operatora, elektronika, elektromechanika, kucharza, dalmierzysty, dowódców stacji, obsługi, aparatowni, kompanii i plutonu, techników, instruktorów, oficerów, szefów sekcji, grupy itp. Kwalifikacje prowadzone będą w każdy poniedziałek, aż do odwołania od godz. 10:00. Warunki jakie powinni spełniać kandydaci: wiek poniżej 34 roku życia, wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe, odbyta służba przygotowawcza i podpisany kontrakt do NSR lub zasadnicza służba wojskowa w pełnym wymiarze. Informacje pod nr tel.: 261-336-244.
2. 11 pułk artylerii w Węgorzewie (ul. Bema 7) – we wszystkich korpusach a zwłaszcza korpusie szeregowych posiadających specjalności wojskowe w grupie osobowej rakietowej i artylerii; logistyki oraz łączności i informatyki. Pod uwagę będą brani również żołnierze innych specjalności posiadający wykształcenie cywilne bądź uprawnienia przydatne we wszystkich stopniach wojskowych. W przypadku byłych żołnierzy zawodowych i kandydatów służb mundurowych MSWiA wymagane jest świadectwo służby i ostatnia opinia służbowa. Honorowane będą oryginalne zaświadczenia ze zdanego egzaminu w-f w innych JW. Kwalifikacje będą prowadzone w każdą środę od godz. 07:30. Terminy kwalifikacji mogą ulec zmianie, więc kandydaci na dzień przed egzaminami proszeni są o telefoniczne potwierdzenie ich terminu. Informacje pod nr tel.: 261-337-250; kom. 723- 663- 327.
3. 15 Brygada Zmechanizowana w Giżycku (ul. W. Polskiego 21) – w korpusie szeregowych posiadających specjalności wojskowe, m. in.: kierowcy i działonowego. Kwalifikacje będą prowadzone w każdy poniedziałek od godz. 07:30. Informacje pod nr tel.: 261-335-255.
4. 6 batalion powietrznodesantowy w Gliwicach (ul. Gen. Andersa 47) - w korpusie szeregowych, posiadających specjalności wojskowe m.in.: radiotelefonisty, zwiadowcy, kierowcy, operatora, strzelca. Kwalifikacje odbywać się będą od godz. 08:00 w dniach: 06 i 13.06., 05 i 12.09., 03 i 10.10., 07 i 14.11., 05 i 12.12.2018r. Informacje pod nr tel.: 261-111-726; 261-111-718.
5. 16 batalion powietrznodesantowy w Krakowie (ul. Wrocławska 82) - w korpusie szeregowych w specjalnościach wojskowych, m.in.: obsługi moździerza lekkiego, mechaników, kierowcy/kucharza, rusznikarza, operatora. Kwalifikacje będą prowadzone od godz. 08:00 w dniach: 22.05.,19.06.,11.09.,25.09.,09.10.,13.11.,11.12.2018r. Informacje pod nr tel.: 261-134-551;261-134-602.
6. 6 batalion dowodzenia w Krakowie (ul. Ułanów 43) - w korpusie podoficerów posiadających specjalności wojskowe, m. in.: nurka, instruktora, dowódcy stacji, drużyny, analizy skażeń, ewakuacji medycznej, techników. Kwalifikacje będą prowadzone w dniach: 12.06., 03.07., 28.08., 18.09., 16.10., 06.11., 04.12.2018r. Informacje pod nr tel.: 261-135-534
7. Pułk Reprezentacyjny WP w Warszawie (ul. Hynka 2) - w korpusie szeregowych zawodowych kwalifikacje będą prowadzone od godz. 09:00 w dniach: 14.06., 12.07., 16.08., 13.09., 11.10., 15.11., 13.12.2018r. Wymagania stawiane kandydatom, to m.in.: wzrost od 178 cm – 190 cm oraz wiek preferowany do 28 lat. Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: www.brepr.wp.mil.pl w zakładce „Dołącz do Nas”. Informacje pod nr tel.: 261-848-731.
8. 11 batalion dowodzenia w Żaganiu (ul. Żarska 1) – w korpusie szeregowych zawodowych posiadających specjalności wojskowe m.in.: kierowcy kat. C, C+E i T, w korpusie podoficerów w specjalnościach m.in.: logistyki, eksploatacja systemów łączności, saperska, materiałowa, ogólnologistyczna oraz w korpusie oficerów w stopniu ppor./por. w specjalnościach m.in. łączności, eksploatacji. Kwalifikacje będą prowadzone w każdy czwartek miesiąca od godz. 07:45 przy biurze przepustek 34 Brygady Kawalerii Pancernej (brama środkowa). Informacje pod nr tel.: 261-688-364; 261-688-360.
9. 6 batalion logistyczny w Krakowie (ul. Głowackiego 11) - w korpusie szeregowych w specjalnościach wojskowych m.in.: kierowca, celowniczy, mechanik, operator, obserwator, mechanik, układacz spadochronowy. Kwalifikacje będą prowadzone od godz. 8:00 w dniach: 13.06., 12.09., 10.10., 07.11., 12.12.2018r. Kandydaci w celu właściwego doboru powinni posiadać ze sobą kserokopię opinii służbowej. Informacje pod nr tel.: 261-134-265.
10. 16 Dywizja Zmechanizowana w Białobrzegach (ul. Oś. Wojskowe 93) w korpusie oficerów i podoficerów w różnych specjalnościach wojskowych. Informacje pod nr tel.: 261-887-467; 261-887-468.
11. 7 batalion kawalerii powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim (ul. Piłsudskiego 72) – w korpusie szeregowych w różnych specjalnościach wojskowych. Kwalifikacje będą prowadzone w dniu 25.05.2018r. od godz.: 08:30. Informacje pod nr tel.: 261-167-714.
12. 6 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Ustce (ul. Osiedle Lędowo 1N) - w korpusie oficerów i podoficerów w specjalnościach wojskowych m.in.: kierownik magazynu, starszy lekarz, starszy magazynier. Informacje pod nr tel.: 261-231-682.
13. Morska Jednostka Rakietowa w Siemirowicach – informuje, że istnieje możliwość wyznaczenia na stanowiska służbowe w specjalnościach wojskowych : dowódcy zespołu/ratownika medyczny oraz ratownika. Informacje pod nr tel.: 261-253-113.
14. 5 pułk inżynieryjny w Szczecinie-Podjuchy (ul. Metalowa 39) - w korpusie szeregowych posiadających specjalność wojskową m.in.: kierowcy C , C+E, elektromechanika (preferowane wykształcenie energetyczne), elektryka budowlanego, murarza, hydraulika, obsługi maszyn budowlanych, konserwatora urządzeń sanitarnych. Kwalifikacje prowadzone będą w każdą środę w godz. 08.00 – 12.00 (stawiennictwo na godz. 08.00). Informacje pod nr tel.:261-454-788 lub 885-210-005, 261-454-788.
15. 104 batalion logistyczny w Wałczu (ul. Kościuszki 24) – w korpusie szeregowych w specjalnościach wojskowych m.in. kierowcy kat. C, C+E oraz D. Informacje pod nr tel.: 261-473-854; 2611-472-434; 261-472-121.
16. 25 batalion dowodzenia w Tomaszowie Mazowieckim (ul. Piłsudskiego 72) w korpusie szeregowych m.in.: kierowcy kat. C, C+E, kierowcy-ratownika medycznego, sapera oraz podoficerów (sierż., st. sierż., mł. chor., plutonowy) w korpusie łączności i informatyki, wojsk lądowych, logistyki, inżynierii wojskowej i przeciwlotniczym. Kwalifikacje odbędą się po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym Informacje pod nr tel.: 261-167-832; 261-167-812.
17. 31 batalion radiotechniczny we Wrocławiu (ul. Graniczna 13) w m. Wrocław, m. Poznań, m. Powidz, m. Łask, m. Bytom – w korpusie oficerów m.in.: oficera sekcji logistyki, szefa zespołu, dowódcy stacji i plutonu, w korpusie podoficerów m.in.: podoficera sztabowego, kancelisty, dowódcy radiostacji, operatorów, techników, w korpusie szeregowych m.in.: operatora, elektromechanika, kierowcy. Miejsce pełnienia służby jest uzależnione od potrzeb na dane stanowiska. Kwalifikacje odbędą się w dniu 07.06.2018 r. o godz. 08:00 w 31 batalionie radiotechnicznym. Informacje pod nr tel.: 261-669-969.
  18. 2 pułk inżynieryjny w Inowrocławiu (ul. Dworcowa 56) – w korpusie oficerów, podoficerów oraz szeregowych posiadających prawo jazdy kat. C, C+E. Kwalifikacje odbędą się w dniu 28.05.2018 r. o godz. 08:00. Informacje pod nr tel.: 261-437-223; 261-437-225.
19. 1 Brygada Pancerna w Warszawie-Wesołej (ul. Okuniewska 1) – w korpusie oficerów młodszych, podoficerów oraz szeregowych w różnych specjalnościach wojskowych. Kwalifikacje wojskowe odbędą się w dniu 18.05. oraz 14.06.2018r. o godz. 08.00. Informacje pod nr tel.: 261-812-108; 261-812-109, 261-812-344.
20. 9 batalion dowodzenia w Białobrzegach (ul. Oś. Wojskowe 93) – w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych w różnych specjalnościach wojskowych. Kwalifikacje odbędą się w dniu 07.06.2018r. o godz. 08:00. . Informacje pod nr tel.: 261-887-521.

Do wszystkich jednostek wojskowych kwalifikowani będą żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych lub po odbytej zasadniczej służbie wojskowej.

Kandydaci przystępujący do kwalifikacji (egzamin ze sprawności fizycznej oraz rozmowa kwalifikacyjna) powinni posiadać:

a. Książeczkę wojskową
b. Dowód osobisty
c. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego w ramach sprawdzianu z WF
d. Dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje, uprawnienia itp.
e. Strój sportowy

Po szczegółowe informacje zapraszamy do Wydziału Rekrutacji WKU w Suwałkach, ul. W. Polskiego 21a (tel.: 261-347-357).

SZEF WYDZIAŁU REKRUTACJI

mjr Wiesław JANKOWSKI