Strona Główna BIP Strona Główna
-> ZAWODOWA SŁUŻBA WOJSKOWA
 
2017-10-11 14:22:54
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach informuje, że
następujące jednostki wojskowe prowadzą lub będą prowadziły kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej spośród żołnierzy rezerwy (NSR lub po odbytej zasadniczej służbie wojskowej):
1. 15 pułk przeciwlotniczy w Gołdapi (ul. Partyzantów 33) – w korpusie szeregowych w specjalnościach wojskowych, m. in.: kierowcy, operatora, elektronika, elektromechanika, kucharza, dalmierzysty. Kwalifikacje prowadzone będą w każdy poniedziałek, aż do odwołania od godz. 10:00. Warunki jakie powinni spełniać kandydaci: wiek poniżej 34 roku życia, wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe, odbyta służba przygotowawcza i podpisany kontrakt do NSR lub zasadnicza służba wojskowa w pełnym wymiarze. Byli żołnierze zawodowi nie będą brani pod uwagę. Informacje pod nr tel.: 261-336-244.
2. 11 pułk artylerii w Węgorzewie (ul. Bema 7) – w korpusie szeregowych posiadających specjalności wojskowe w grupie osobowej rakietowej i artylerii; logistyki oraz łączności i informatyki. Kwalifikacje będą prowadzone w każdą środę od godz. 07:30. Terminy kwalifikacji mogą ulec zmianie, więc kandydaci na dzień przed egzaminami proszeni są o telefoniczne potwierdzenie ich terminu. Informacje pod nr tel.: 261-337-132.
3. 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku (ul. Kawaleryjska 70) – w korpusie oficerów na stanowisko: komendanta, szefa sekcji, szefa służby , kierownika ambulatorium, lekarza oraz w korpusie podoficerów: specjalisty i sztabowego. Kwalifikacje będą prowadzone po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Informacje pod nr tel.:261-398-811.
4. 15 Brygada Zmechanizowana w Giżycku (ul. W. Polskiego 21) – w korpusie szeregowych posiadających specjalności wojskowe, m. in.: kierowcy i działonowego. Kwalifikacje będą prowadzone w każdy poniedziałek od godz. 07:30. Informacje pod nr tel.: 261-335-255.
5. 8 batalion radiotechniczny w Lipowcu – w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych zawodowych. Preferowane jest wykształcenie techniczne (elektroniczne, elektryczne, elektromechaniczne). Poszukiwani są kierowcy kat. CE i D oraz ratownicy medyczni. Szczegóły kwalifikacji znajdują się na stronie internetowej 8brt.wp.mil.pl. w zakładce profesjonalizacja. Bliższe informacje pod nr tel.: 261 343 250; 261 343 171.
6. 2 Pułk Rozpoznawczy w Hrubieszowie (ul. Dwernickiego 4) – w korpusie oficerów na stanowisko m.in.: dowódców kompanii, plutonu, grupy. Kwalifikacje będą prowadzone po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Informacje pod nr tel.: 261-335-269; 261-158-268.
7. 2 pułk inżynieryjny w Inowrocławiu (ul. Dworcowa 56) – w korpusie oficerów w specjalnościach wojskowych m.in.: szefa sł. zdrowia, oficera tłumacza, oficerów, st. inż., szefa sekcji, dowódcy kompanii oraz w korpusie podoficerów w specjalnościach m.in.: technika kompanii, radiostacji, operatora, st. instruktora, dowódcy aparatowni. Kwalifikacje prowadzone będą po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Informacje pod nr tel.: 261-437-223; 261-437-225.
8. 6 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Ustce (ul. Oś. Lędowo 1 N) – w korpusie podoficerów na stanowiska m.in.: szefa służby, specjalisty, podoficera sztabowego oraz kierownika warsztatu, magazyniera, starszego technika. Kwalifikacje będą prowadzone po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Informacje pod nr tel.:261-231-601.
9. 31 batalion radiotechniczny we Wrocławiu (ul. Graniczna 13) – w korpusie oficerów zawodowych posiadających specjalności wojskowe m.in.: inżyniera, dowódcy stacji, obsługi w kompanii radiotechnicznej oraz dowódcy plutonu. Kwalifikacje będą prowadzone po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Informacje pod nr tel.:261-669-921; 261-669-969.
10. Pułk Ochrony w Warszawie (ul. Żwirki i Wigury 9/13) – w korpusie podoficerów posiadających poświadczenie bezpieczeństwa posiadających specjalności ogólne i logistyczne oraz w korpusie szeregowych mechanika i kierowcy-operatora. Kwalifikacje będą prowadzone po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Informacje pod nr tel.: 727-040-917;261-847-150.
11. 1 Brygada Pancerna w Warszawie Wesołej (ul. Okuniewska 1) – w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych we wszystkich specjalnościach wojskowych. Kwalifikacje będą prowadzone w dniu: 09.10.2017r. od godz. 08.00. Informacje pod nr tel.: 261-812-108, 261-812-109, 261-812-306.
12. 1 batalion kawalerii powietrznej w Leźnicy Wielkiej k/Łodzi - w korpusie szeregowych zawodowych posiadających specjalności w szczególności: kawalerii powietrznej, obsługi moździerza, oraz ręcznego granatnika przeciwpancernego. Na czas trwania procedury do służby zawodowej istnieje możliwość podpisania kontraktu w ramach NSR. Kwalifikacje będą prowadzone w każdy wtorek o godz. 09:00. Informacje pod nr tel.: 261-168-204; 261-168-214.
13. 1 batalion strzelców podhalańskich w Rzeszowie (ul. Lwowska 5) – w korpusie oficerów w specjalności dowódcy plutonu i korpusie podoficerów w specjalności dowódcy drużyny i podoficera sztabowego. Kwalifikacje będą prowadzone po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Informacje pod nr tel.: 261-155-306.
14. 22 Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku (ul. 17-ego Marca 20) - w korpusie podoficerów i oficerów na stanowiskach m. in.: mł. lekarz, kierownik, kontroler lotniska, kontroler ruchu naziemnego, oficer rozpoznania, technik samolotu, dowódca klucza technicznego, st. inżynier, inżynier, technik, dowódca obsługi. Kwalifikacje będą prowadzone po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Informacje pod nr tel.: 261-536-293 lub 261-536-249.
15. 5 pułk inżynieryjny w Szczecinie-Podjuchy (ul. Metalowa 39) - w korpusie oficerów, podoficerów oraz szeregowych posiadających specjalność wojskową m.in.: kierowcy, elektromechanika, klasyfikatora sprzętu. Kwalifikacje prowadzone będą w każdą środę w godz. 08.00 – 12.00 (stawiennictwo na godz. 08.00). Informacje pod nr tel.:261-454-788 lub 261-454-788.
16. Batalion Reprezentacyjny WP w Warszawie (ul. Hynka 2) - w korpusie szeregowych zawodowych kwalifikacje będą prowadzone od godz. 09:00 w dniach: 16.11.2017r. oraz 07.12.2017r. Wymagania stawiane kandydatom, to m.in.: wzrost od 178 cm – 190 cm oraz wiek preferowany do 28 lat. Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: www.brepr.wp.mil.pl w zakładce „Dołącz do Nas”. Informacje pod nr tel.: 261-848-731.
17. 2 Brygada Zmechanizowana w Złocieńcu (ul. Czwartaków 4) – w korpusie szeregowych posiadających specjalność wojskową kierowcy kategorii C i C+E oraz posiadających uprawnienia na BWP. Terminy kwalifikacji ustalane będą każdorazowo po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Informacje pod nr tel.: 261-465-018; 261-465-018.
18. 18 batalion powietrznodesantowy w Bielsku Białej (ul. Bardowskiego 2) - w korpusie szeregowych posiadających specjalności wojskowe, m.in.: kierowcy, operatora, sapera, elektromechanika, celowniczego, strzelca wyborowego, ratownika. Kwalifikacje będą prowadzone w dniach: 18.10.2017r., 08 i 22.11.2017r., 06 i 20.12.2017r. od godz. 08:00. Informacje pod nr tel.: 261-123-432.
19. 9 Brygada Kawalerii Pancernej w Braniewie (ul. Sikorskiego 41) – w korpusie szeregowych posiadających specjalności wojskowe w grupie osobowej pancerno-zmechanizowanej. Kwalifikacje będą prowadzone w każdy wtorek miesiąca od godz. 07:30. Informacje pod nr tel.: 261-315-273.
20. 16 batalion powietrznodesantowy w Krakowie (ul. Wrocławska 82) - w korpusie podoficerów w specjalnościach wojskowych, m.in.: kierowcy-kucharza, sapera, celowniczego instruktora oraz oficerów m.in. zastępcy dowódcy zespołu-ratownik medyczny.. Kwalifikacje będą prowadzone od godz. 08:00 w dniach: 24.10.2017r. 14 i 28.11.2017r. 05 i 12.12.2017r. Informacje pod nr tel.: 261-134-602.
21. 6 batalion dowodzenia w Krakowie (ul. Ułanów 43) - w korpusie podoficerów posiadających specjalności wojskowe, m. in.: technika pododdziału, starszego nurka, instruktora, podoficera sztabowego, dowódcy stacji i pododdziału oraz dowódcy plutonu. Terminy kwalifikacji ustalane będą każdorazowo po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Informacje pod nr tel.: 261-135-532; 261-135-538.
22. 6 batalion logistyczny w Krakowie (ul. Głowackiego 11) - w korpusie szeregowych w specjalnościach wojskowych m.in.: kierowca, celowniczy, mechanik, operator, obserwator, mechanik, układacz spadochronowy. Kwalifikacje będą prowadzone od godz. 8:00 w dniach: 08.11.2017r., 13.12.2017r. Informacje pod nr tel.: 261-134-265.
23. 6 batalion powietrznodesantowy w Gliwicach (ul. Gen. Andersa 47) - w korpusie szeregowych, posiadających specjalności wojskowe m.in.: radiotelefonisty, zwiadowcy, kierowcy, operatora, strzelca. Kwalifikacje odbywać się będą od godz. 08:00 w dniach: 18.10.2017r., 08 i 29.11.2017r., 06 i 13.12.2017r. Informacje pod nr tel.: 261-111-726; 261-111-718.
24. 15 Brygada Wsparcia Dowodzenia w Sieradzu (ul. W. Polskiego 78)- w korpusie podoficerów w stopniu por./kpt. i oficerów zawodowych w stopniu plut., sierż., st. sierż. w różnych specjalnościach wojskowych. Kwalifikacje odbywać się będą po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Informacje pod nr tel.:161-611-525; 261-611-526.
25. 2 Ośrodek Radioelektroniczny w Przasnyszu (ul. Makowska 1) – w korpusie szeregowych posiadających specjalności wojskowe: kierowcy, młodszego mechanika, elektromechanika, nasłuchowca, dowódcy aparatowni, dowódcy radiostacji, kierownika kancelarii kryptograficznej, mł. podoficera-specjalisty. W korpusie podoficerów posiadających specjalności wojskowe: starszego technika, dowódcy obsługi, starszego nasłuchowca. W korpusie oficerów posiadających specjalności wojskowe: szefa zespołu, dyżurnego operacyjnego, starszego dyżurnego, mł. oficera, oficera, szefa sekcji. Kwalifikacje prowadzone będą w każdy poniedziałek lub w środę (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym). Informacje pod nr tel.: 261-371-337, 261-371-322, 261-371-323.
26. 12 Brygada Zmechanizowana w Szczecinie (ul. W. Polskiego 250) - w korpusie szeregowych posiadających specjalności wojskowe, m. in.: kierowcy, strzelca, celowniczego, działonowego operatora, radiotelefonisty, elektromechanika, mechanika, ratownika. Kwalifikacje odbywać się będą w każdy wtorek od godz. 08:00. Informacje pod nr tel.: 261-454-031.
27. 10 Brygada Kawalerii Pancernej w Świętoszowie (ul. Sztabowa 1) - w korpusie szeregowych posiadających specjalności wojskowe, m. in.: kierowcy, elektromechanika, działonowego, ślusarza, mechanika-spawacza, celowniczego, zwiadowcy, ratownika, mechanika oraz w korpusie podoficerów, m.in.: dowódcy plutonu i drużyny, technika, instruktora. Kwalifikacje będą prowadzone w każdy czwartek od godz. 08:00. Informacje pod nr tel.: 261-686-241. 28. 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana w Międzyrzeczu (ul. W. Polskiego 17) – w korpusie szeregowych we wszystkich specjalnościach wojskowych. Kwalifikacje będą prowadzone w każdy wtorek od godz. 08:00. Informacje pod nr tel. 261-674-265; 261-674-815.
29. 11 batalion dowodzenia w Żaganiu (ul. Żarska 1 ) – w korpusie szeregowych zawodowych posiadających specjalności wojskowe m.in.: kierowcy kat. C, C+E i T, w korpusie podoficerów w specjalnościach m.in. logistyki, eksploatacja systemów łączności, saperska, materiałowa, ogólnologistyczna oraz w korpusie oficerów w stopniu ppor./por. w specjalnościach m.in. łączności, eksploatacji. Kwalifikacje będą prowadzone w dniach: 19.10.,26.10.2017r. od godz. 07:45 przy biurze przepustek 34 Brygady Kawalerii Pancernej (brama środkowa). Informacje pod nr tel.: 261-688-364.
30. 34 Brygada Kawalerii Pancernej w Żaganiu (ul. Żarska 1) - w korpusie oficerów, posiadających specjalności wojskowe: ogólna, gospodarka i zaopatrzenie, eksploatacji uzbr. i sprzętu wojskowego. Kwalifikacje odbywają się w każdą środę o godz. 07:00. Informacje pod nr tel. 261-688-924.
31. 2 Regionalna Baza Logistyczna w Warszawie (ul. Marsa 10) – w korpusie podoficerów i oficerów na stanowiska m.in. kierowników magazynu, warsztatu, sekcji, magazynierów, specjalistów. Kwalifikacje odbywać się będą po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Informacje pod nr tel.: 261-815-046; 261-815-221.

Do wszystkich jednostek wojskowych kwalifikowani będą żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych lub po odbytej zasadniczej służbie wojskowej.

Kandydaci przystępujący do kwalifikacji (egzamin ze sprawności fizycznej oraz rozmowa kwalifikacyjna) powinni posiadać:

a. Książeczkę wojskową
b. Dowód osobisty
c. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego w ramach sprawdzianu z WF
d. Dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje, uprawnienia itp.
e. Strój sportowy

Po szczegółowe informacje zapraszamy do Wydziału Rekrutacji WKU w Suwałkach, ul. W. Polskiego 21a (tel.: 261-347-357).

SZEF WYDZIAŁU REKRUTACJI

mjr Wiesław JANKOWSKI