Strona Główna BIP Strona Główna
-> ZAWODOWA SŁUŻBA WOJSKOWA
 
2017-09-07 14:52:38
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach informuje, że
następujące jednostki wojskowe prowadzą lub będą prowadziły kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej spośród żołnierzy rezerwy (NSR lub po odbytej zasadniczej służbie wojskowej):
1. 15 pułk przeciwlotniczy w Gołdapi (ul. Partyzantów 33) – w korpusie szeregowych w specjalnościach wojskowych, m. in.: kierowcy, operatora, elektronika, elektromechanika, kucharza, dalmierzysty. Kwalifikacje prowadzone będą w każdy poniedziałek, aż do odwołania od godz. 10:00. Warunki jakie powinni spełniać kandydaci: wiek poniżej 34 roku życia, wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe, odbyta służba przygotowawcza i podpisany kontrakt do NSR lub zasadnicza służba wojskowa w pełnym wymiarze. Byli żołnierze zawodowi nie będą brani pod uwagę. Informacje pod nr tel.: 261-336-244.
2. 11 pułk artylerii w Węgorzewie (ul. Bema 7) – w korpusie szeregowych posiadających specjalności wojskowe w grupie osobowej rakietowej i artylerii; logistyki oraz łączności i informatyki. Kwalifikacje będą prowadzone w każdą środę od godz. 07:30. Terminy kwalifikacji mogą ulec zmianie, więc kandydaci na dzień przed egzaminami proszeni są o telefoniczne potwierdzenie ich terminu. Informacje pod nr tel.: 261-337-132.
3. 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku (ul. Kawaleryjska 70) – w korpusie oficerów na stanowisko: komendanta, szefa sekcji, szefa służby , kierownika ambulatorium, lekarza oraz w korpusie podoficerów: specjalisty i sztabowego. Kwalifikacje będą prowadzone po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Informacje pod nr tel.:261-398-811.
4. 15 Brygada Zmechanizowana w Giżycku (ul. W. Polskiego 21) – w korpusie szeregowych posiadających specjalności wojskowe, m. in.: kierowcy i działonowego. Kwalifikacje będą prowadzone w każdy poniedziałek od godz. 07:30. Informacje pod nr tel.: 261-335-255.
5. 2 Pułk Rozpoznawczy w Hrubieszowie (ul. Dwernickiego 4) – w korpusie oficerów na stanowisko m.in.: dowódców kompanii, plutonu, grupy. Kwalifikacje będą prowadzone po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Informacje pod nr tel.: 261-335-269; 261-158-268.
6. 9 batalion dowodzenia w Białobrzegach (ul. Oś. Wojskowe 93) w korpusie szeregowych zawodowych posiadających specjalności wojskowe m.in.: kierowcy kat. C+E, kat. C, blacharza-spawacza. Kwalifikacje będą prowadzone w dniu 12.09.2017r. od godz. 08:30. Informacje pod nr tel.: 261-887-521; 261-887-678.
7. 2 pułk inżynieryjny w Inowrocławiu (ul. Dworcowa 56) – w korpusie oficerów w specjalnościach wojskowych m.in.: szefa sł. zdrowia, oficera tłumacza, oficerów, st. inż., szefa sekcji, dowódcy kompanii oraz w korpusie podoficerów w specjalnościach m.in.: technika kompanii, radiostacji, operatora, st. Instruktora, dowódcy aparatowni. Kwalifikacje prowadzone będą po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Informacje pod nr tel.: 261-437-223; 261-437-225.
8. 6 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Ustce (ul. Oś. Lędowo 1 N) – w korpusie podoficerów na stanowiska m.in.: szefa służby, specjalisty, podoficera sztabowego oraz kierownika warsztatu, magazyniera, starszego technika. Kwalifikacje będą prowadzone po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Informacje pod nr tel.:261-231-601.
9. 31 batalion radiotechniczny we Wrocławiu (ul. Graniczna 13) – w korpusie oficerów zawodowych posiadających specjalności wojskowe m.in.: inżyniera, dowódcy stacji, obsługi w kompanii radiotechnicznej oraz dowódcy plutonu. Kwalifikacje będą prowadzone po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Informacje pod nr tel.:261-669-921; 261-669-969.
10. Pułk Ochrony w Warszawie (ul. Żwirki i Wigury 9/13) – w korpusie podoficerów posiadających poświadczenie bezpieczeństwa posiadających specjalności ogólne i logistyczne oraz w korpusie szeregowych mechanika i kierowcy-operatora. Kwalifikacje będą prowadzone po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Informacje pod nr tel.: 727-040-917;261-847-150.
11. 1 batalion kawalerii powietrznej w Leźnicy Wielkiej k/Łodzi - w korpusie szeregowych zawodowych posiadających specjalności w szczególności: kawalerii powietrznej, obsługi moździerza, oraz ręcznego granatnika przeciwpancernego. Na czas trwania procedury do służby zawodowej istnieje możliwość podpisania kontraktu w ramach NSR. Kwalifikacje będą prowadzone w każdy wtorek o godz. 09:00. Informacje pod nr tel.: 261-168-204; 261-168-214.
12. 1 batalion strzelców podhalańskich w Rzeszowie (ul. Lwowska 5) – w korpusie oficerów w specjalności dowódcy plutonu i korpusie podoficerów w specjalności dowódcy drużyny i podoficera sztabowego. Kwalifikacje będą prowadzone po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Informacje pod nr tel.: 261-155-306.
13. 22 Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku (ul. 17-ego Marca 20) - w korpusie podoficerów i oficerów na stanowiskach m. in.: mł. lekarz, kierownik, kontroler lotniska, kontroler ruchu naziemnego, oficer rozpoznania, technik samolotu, dowódca klucza technicznego, st. inżynier, inżynier, technik, dowódca obsługi. Kwalifikacje będą prowadzone po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Informacje pod nr tel.: 261-536-293 lub 261-536-249.
14. 5 pułk inżynieryjny w Szczecinie-Podjuchy (ul. Metalowa 39) - w korpusie oficerów, podoficerów oraz szeregowych posiadających specjalność wojskową m.in.: kierowcy, elektromechanika, klasyfikatora sprzętu. Kwalifikacje prowadzone będą w każdą środę w godz. 08.00 – 12.00 (stawiennictwo na godz. 08.00). Informacje pod nr tel.:261-454-788 lub 261-454-788.
15. 10 Brygada Logistyczna w Opolu (ul. Domańskiego 68) – w korpusie szeregowych zawodowych w różnych specjalnościach wojskowych. Kwalifikacje będą prowadzone w drugi wtorek każdego miesiąca od godz. 08:00 w m. Opole i Krosno Odrzańskie. Informacje pod nr tel.: 261-625-073; 261-625-093.
16. Batalion Reprezentacyjny WP w Warszawie (ul. Hynka 2) - w korpusie szeregowych zawodowych kwalifikacje będą prowadzone od godz. 09:00 w dniach: 05.10.2017r., 16.11.2017r. oraz 07.12.2017r. Wymagania stawiane kandydatom, to m.in.: wzrost od 178 cm – 190 cm oraz wiek preferowany do 28 lat. Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: www.brepr.wp.mil.pl w zakładce „Dołącz do Nas”. Informacje pod nr tel.: 261-848-731.
17. 2 Brygada Zmechanizowana w Złocieńcu (ul. Czwartaków 4) – w korpusie szeregowych posiadających specjalność wojskową kierowcy kategorii C i C+E oraz posiadających uprawnienia na BWP. Terminy kwalifikacji ustalane będą każdorazowo po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Informacje pod nr tel.: 261-465-018; 261-465-018.
18. 18 batalion powietrznodesantowy w Bielsku Białej (ul. Bardowskiego 2) - w korpusie szeregowych posiadających specjalności wojskowe, m.in.: kierowcy, operatora, sapera, elektromechanika, celowniczego, strzelca wyborowego, ratownika. Kwalifikacje będą prowadzone w dniach: 20.09.2017r., 04 i 18.10.2017r., 08 i 22.11.2017r., 06 i 20.12.2017r. od godz. 08:00. Informacje pod nr tel.: 261-123-432.
19. 9 Brygada Kawalerii Pancernej w Braniewie (ul. Sikorskiego 41) – w korpusie szeregowych posiadających specjalności wojskowe w grupie osobowej pancerno-zmechanizowanej. Kwalifikacje będą prowadzone w każdy wtorek miesiąca od godz. 07:30. Informacje pod nr tel.: 261-315-273.
20. 16 batalion powietrznodesantowy w Krakowie (ul. Wrocławska 82) - w korpusie podoficerów w specjalnościach wojskowych, m.in.: kierowcy-kucharza, sapera, celowniczego instruktora oraz oficerów m.in. zastępcy dowódcy zespołu-ratownik medyczny.. Kwalifikacje będą prowadzone od godz. 08:00 w dniach: 12 i 26.09.2017r., 10 i 24.10.2017r. 14 i 28.11.2017r. 05 i 12.12.2017r. Informacje pod nr tel.: 261-134-602.
21. 6 batalion dowodzenia w Krakowie (ul. Ułanów 43) - w korpusie podoficerów posiadających specjalności wojskowe, m. in.: technika pododdziału, starszego nurka, oraz dowódcy kompanii. Terminy kwalifikacji ustalane będą każdorazowo po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Informacje pod nr tel.: 261-135-532; 261-135-538.
22. 6 batalion logistyczny w Krakowie (ul. Głowackiego 11) - w korpusie szeregowych w specjalnościach wojskowych m.in.: kierowca, celowniczy, mechanik, operator, obserwator, mechanik, układacz spadochronowy. Kwalifikacje będą prowadzone od godz. 8:00 w dniach: 13.09.2017r., 11.10.2017r., 08.11.2017r., 13.12.2017r. Informacje pod nr tel.: 261-134-265.
23. 15 Brygada Wsparcia Dowodzenia w Sieradzu (ul. W. Polskiego 78)- w korpusie podoficerów w stopniu por./kpt. i oficerów zawodowych w stopniu plut., sierż., st. sierż. w różnych specjalnościach wojskowych. Kwalifikacje odbywać się będą po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Informacje pod nr tel.:161-611-525; 261-611-526.
24. 2 Ośrodek Radioelektroniczny w Przasnyszu (ul. Makowska 1) – w korpusie szeregowych posiadających specjalności wojskowe: kierowcy, młodszego mechanika, elektromechanika, nasłuchowca, dowódcy aparatowni, dowódcy radiostacji, kierownika kancelarii kryptograficznej, mł. podoficera-specjalisty. W korpusie podoficerów posiadających specjalności wojskowe: starszego technika, dowódcy obsługi, starszego nasłuchowca. W korpusie oficerów posiadających specjalności wojskowe: szefa zespołu, dyżurnego operacyjnego, starszego dyżurnego, mł. oficera, oficera, szefa sekcji. Kwalifikacje prowadzone będą w każdy poniedziałek lub w środę (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym). Informacje pod nr tel.: 261-371-337, 261-371-322, 261-371-323.
25. 12 Brygada Zmechanizowana w Szczecinie (ul. W. Polskiego 250) - w korpusie szeregowych posiadających specjalności wojskowe, m. in.: kierowcy, strzelca, celowniczego, działonowego operatora, radiotelefonisty, elektromechanika, mechanika, ratownika. Kwalifikacje odbywać się będą w każdy wtorek od godz. 08:00. Informacje pod nr tel.: 261-454-031.
26. 10 Brygada Kawalerii Pancernej w Świętoszowie (ul. Sztabowa 1) - w korpusie szeregowych posiadających specjalności wojskowe, m. in.: kierowcy, elektromechanika, działonowego, ślusarza, mechanika-spawacza, celowniczego, zwiadowcy, ratownika, mechanika oraz w korpusie podoficerów, m.in.: dowódcy plutonu i drużyny, technika, instruktora. Kwalifikacje będą prowadzone w każdy czwartek od godz. 08:00. Informacje pod nr tel.: 261-686-241. 27. 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana w Międzyrzeczu (ul. W. Polskiego 17) – w korpusie szeregowych we wszystkich specjalnościach wojskowych. Kwalifikacje będą prowadzone w każdy wtorek od godz. 08:00. Informacje pod nr tel. 261-674-265; 261-674-815.
28. 34 Brygada Kawalerii Pancernej w Żaganiu (ul. Żarska 1) - w korpusie oficerów, posiadających specjalności wojskowe: ogólna, gospodarka i zaopatrzenie, eksploatacji uzbr. i sprzętu wojskowego. Kwalifikacje odbywają się w każdą środę o godz. 07:00. Informacje pod nr tel. 261-688-924.
29. 2 Regionalna Baza Logistyczna w Warszawie (ul. Marsa 10) – w korpusie podoficerów i oficerów na stanowiska m.in. kierowników magazynu, warsztatu, sekcji, magazynierów, specjalistów. Kwalifikacje odbywać się będą po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Informacje pod nr tel.: 261-815-046; 261-815-221.
30. 18 pułk rozpoznawczy w Białymstoku (ul. Kawaleryjska 70) – w korpusie szeregowych zawodowych. Kwalifikacje (egzaminy) odbędą się w dniu 11.09.2017r od godz. 7.30.

Do wszystkich jednostek wojskowych kwalifikowani będą żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych lub po odbytej zasadniczej służbie wojskowej.
Kandydaci przystępujący do kwalifikacji (egzamin ze sprawności fizycznej oraz rozmowa kwalifikacyjna) powinni posiadać:
a. Książeczkę wojskową
b. Dowód osobisty
c. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego w ramach sprawdzianu z WF
d. Dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje, uprawnienia itp.
e. Strój sportowy

Po szczegółowe informacje zapraszamy do Wydziału Rekrutacji WKU w Suwałkach, ul. W. Polskiego 21a (tel.: 261-347-357).
SZEF WYDZIAŁU REKRUTACJI

mjr Wiesław JANKOWSKI