Strona Główna BIP Strona Główna
-> ZAWODOWA SŁUŻBA WOJSKOWA
 
2017-04-12 13:20:54
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach informuje,
że następujące jednostki wojskowe prowadzą lub będą prowadziły kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej spośród żołnierzy rezerwy (NSR lub po odbytej zasadniczej służbie wojskowej):
1.    1 Brygada Obrony Terytorialnej w Białymstoku (ul. Kawaleryjska 70) – w korpusie podoficerów,  oficerów i szeregowych Zainteresowani powinni posiadać ze sobą m.in. strój sportowy, książeczkę wojskową, dowód osobisty, prawo jazdy, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje oraz cv. Kwalifikacje będą prowadzone od godz. 09:00 w dniu 20.04.2017r. oraz 25.04.2017r. - w korpusie oficerów i podoficerów; 27.04.2017r. – w korpusie szeregowych. Informacje pod nr tel.: 261-398-691.
2.    15 pułk przeciwlotniczy w Gołdapi (ul. Partyzantów 33) – w korpusie szeregowych w specjalnościach wojskowych, m. in.: kierowcy, operatora, elektronika, elektromechanika, kucharza, dalmierzysty. Kwalifikacje  prowadzone będą w każdy poniedziałek, aż  do odwołania od godz. 10:00. Warunki jakie powinni spełniać kandydaci: wiek poniżej 34 roku życia, wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe, odbyta służba przygotowawcza i podpisany kontrakt do NSR lub zasadnicza służba wojskowa w pełnym wymiarze. Byli żołnierze zawodowi nie będą brani pod uwagę. Informacje pod nr tel.: 261-336-244.
3.    11 pułk artylerii w Węgorzewie (ul. Bema 7) – w korpusie szeregowych posiadających specjalności wojskowe w grupie osobowej rakietowej i artylerii; logistyki oraz łączności i informatyki. Kwalifikacje będą prowadzone w każdą środę od godz. 07:30.  Terminy  kwalifikacji mogą ulec zmianie, więc kandydaci na dzień przed egzaminami proszeni są o telefoniczne potwierdzenie ich terminu. Informacje pod nr tel.: 261-337-132.
4.    25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku (ul. Kawaleryjska 70) – w korpusie oficerów  na stanowisko: komendanta, szefa sekcji, szefa służby , kierownika ambulatorium, lekarza oraz w korpusie podoficerów: specjalisty i sztabowego. Kwalifikacje będą prowadzone po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Informacje pod nr tel.:261-398-811.
5.    15 Brygada Zmechanizowana w Giżycku (ul. W. Polskiego 21) – w korpusie szeregowych posiadających specjalności wojskowe, m. in.: kierowcy i działonowego. Kwalifikacje będą prowadzone w każdy poniedziałek od godz. 07:30.  Informacje pod nr tel.: 261-335-255.
6.    6 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Ustce (ul. Oś. Lędowo 1 N) – w korpusie podoficerów na stanowiska m.in.: szefa służby, specjalisty,  podoficera sztabowego oraz kierownika warsztatu, magazyniera, starszego technika. Kwalifikacje będą prowadzone po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Informacje pod nr tel.:261-231-601.
7.    7 batalion kawalerii powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim ( ul. Piłsudskiego 72) – w korpusie szeregowych w różnych specjalnościach. Kwalifikacje będą prowadzone w dniu 12.05.2017 r. o godz. 8:30. Informacje pod nr tel.: 261-167-714.
8.    31 batalion radiotechniczny we Wrocławiu (ul. Graniczna 13) – w korpusie oficerów zawodowych posiadających specjalności wojskowem.in.: inżyniera, dowódcy stacji, obsługi w kompanii radiotechnicznej oraz dowódcy plutonu. Kwalifikacje będą prowadzone po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Informacje pod nr tel.:261-669-921; 261-669-969.
9.    Pułk Ochrony w Warszawie (ul. Żwirki i Wigury 9/13) – w korpusie podoficerów posiadających poświadczenie bezpieczeństwa posiadających specjalności ogólne i logistyczne oraz w korpusie szeregowych mechanika i kierowcy-operatora. Kwalifikacje będą prowadzone po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Informacje pod nr tel.: 727-040-917;261-847-150.
10.    Ośrodek Rozpoznania Obrazowego w Białobrzegach (ul. Osiedle Wojskowe 93) – w korpusie podoficerów zawodowych poszukuje kandydatów do powołania w specjalnościach wojskowych m. in.: analityka, kierownika kancelarii, podoficera sztabowego. Kwalifikacje będą prowadzone po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Informacje pod nr tel.: 261-887-358.
11.    1 batalion kawalerii powietrznej w Leźnicy Wielkiej k/Łodzi - w korpusie szeregowych zawodowych posiadających specjalności w szczególności: kawalerii powietrznej, obsługi moździerza, oraz ręcznego granatnika przeciwpancernego. Na czas trwania procedury do służby zawodowej istnieje możliwość podpisania kontraktu w ramach NSR. Kwalifikacje będą prowadzone w każdy wtorek o godz. 09:00. Informacje pod nr tel.: 261-168-204; 261-168-214.
12.    1 batalion strzelców podhalańskich w Rzeszowie (ul. Lwowska 5) – w korpusie oficerów w specjalności dowódcy plutonu i korpusie podoficerów w specjalności dowódcy drużyny i podoficera sztabowego. Kwalifikacje będą prowadzone po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Informacje pod nr tel.: 261-155-306.
13.    22 Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku (ul. 17-ego Marca 20) - w korpusie podoficerów i oficerów na stanowiskach m. in.: mł. lekarz, kierownik, kontroler lotniska, kontroler ruchu naziemnego, oficer rozpoznania, technik samolotu, dowódca klucza technicznego, st. inżynier, inżynier, technik, dowódca obsługi. Kwalifikacje będą prowadzone po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Informacje pod nr tel.: 261-536-293 lub 261-536-249.
14.    12 dywizjon Trałowców w Świnoujściu (ul. Steyera 28) – w korpusie szeregowych, podoficerów, oficerów w różnych specjalnościach wojskowych. Kwalifikacje będą prowadzone w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca. Informacje pod nr tel.: 261-242-521.
15.    5 pułk inżynieryjny w Szczecinie-Podjuchy (ul. Metalowa 39) -  w korpusie oficerów, podoficerów oraz szeregowych posiadających specjalność wojskową m.in.: kierowcy, operatora, nurka. Kwalifikacje  prowadzone będą w każdą środę w godz. 08.00 – 12.00 (stawiennictwo na godz. 08.00). Informacje pod nr tel.:261-454-788 lub 261-454-513.
16.    2 dywizjon Okrętów Transportowo – Minowych w Świnoujściu (ul. Steyera 28) – w korpusie podoficerów na stanowiska m.in.: kierownik działu, kierownik grupy, mł. pdf. szt., st. pdf. szt., zastępca kierownika kancelarii. Informacje pod nr tel.: 261-242-617 lub 261-242-208.
17.    38 dywizjon zabezpieczenia OP w Sochaczewie (96-500 Sochaczew) – w korpusie podoficerów i oficerów na stanowiska m.in.: st.operatora, technika, dowódcy sekcji, szefa baterii, administratora systemów, podoficera bezpieczeństwa teleinformatycznego, podoficerów sztabowych. Informacje pod nr tel.:261-529-627, 261-529-626/625.
18.    Jednostki brzegowe Marynarki Wojennej w korpusie szeregowych w specjalnościach kierowcy kat. C i CE do n/w jednostek:
- Komenda Portu Wojennego w Świnoujściu (ul. Steyera 28), informacje pod tel.nr: 261-243-318 i 261-242-634;
- 8 batalion saperów MW  w Dziwnowie (ul. M.Wojennej 6), informacje pod nr tel.: 261-248-386 i 261-248-272.
Terminy kwalifikacji ustalane będą każdorazowo po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
19.    33 Baza Lotnictwa Transportowego w Powidzu (ul. Witkowska 8) – informuje, że istnieje możliwość powołania do zawodowej służby wojskowej byłych żołnierzy zawodowych
w szczególności oficerów w stopniu porucznik, kapitan w specjalnościach wojskowych logistyki, okołowojskowych i innych. Informacje pod nr tel.: 261-544-694.
20.    10 Brygada Logistyczna w Opolu (ul. Domańskiego 68) – w korpusie szeregowych zawodowych
w różnych specjalnościach wojskowych. Kwalifikacje będą prowadzone w drugi wtorek każdego miesiąca od godz. 08:00 w m. Opole i Krosno Odrzańskie. Informacje pod nr tel.: 261-625-073; 261-625-093.
21.    Brygada Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód w Stargardzie Szczecińskim (ul. Żołnierza 37) - w korpusach: oficerskim, podoficerskim i szeregowych zawodowych do n/w jednostek wojskowych:
- 100 batalion łączności w Wałczu w specjalnościach wojskowych m.in.: dowódcy aparatowni i radiostacji, technika, kierowcy C+E;
- 104 batalion logistyczny w Wałczu w specjalności lekarza;
- 102 batalion ochrony w Bielkowie w specjalnościach m.in.: podoficera sztabowego, instruktora, kierownika kancelarii, zastępcy dowódcy plutonu, technika kompanii, kancelisty dowódcy obsługi i drużyny, ratownika medycznego.
Informacje pod nr tel.: 261-451-011; 261-451-018; 261-472-010; 261-461-113; 261-473-113.
22.    4 pułk przeciwlotniczy w Czerwieńsku ( ul. Składowa 10) – w korpusie podoficerów
w specjalnościach wojskowych: instruktor, dowódca obsługi, st. technik, pdf. szt. oraz szeregowych w specjalnościach wojskowych: kierowca-elektromechanik, kierowca-ślusarz, kierowca-operator, mechanik, blacharz-spawacz. Informacje pod nr tel.: 261-671-312.
23.    Batalion Reprezentacyjny WP w Warszawie (ul. Hynka 2)  - w korpusie szeregowych zawodowych kwalifikacje będą prowadzone od godz. 09:00 w dniach: 11.05.2017r., 01.06.2017r., 06.07.2017r., 03.08.2017r., 07.09.2017r., 05.10.2017r., 16.11.2017r. oraz 07.12.2017r. Wymagania stawiane kandydatom, to m.in.: wzrost od 178 cm – 190 cm oraz wiek preferowany do 28 lat. Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: www.brepr.wp.mil.pl w zakładce „Dołącz do Nas”. Informacje pod nr tel.: 261-848-731.
24.    2 Brygada Zmechanizowana w Złocieńcu (ul. Czwartaków 4) – w korpusie szeregowych posiadających specjalność wojskową kierowcy kategorii C i C+E oraz posiadających uprawnienia na BWP. Terminy kwalifikacji ustalane będą każdorazowo po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Informacje pod nr tel.: 261-465-018; 261-465-018.
25.    18 batalion powietrznodesantowy w Bielsku Białej (ul. Bardowskiego 2) - w korpusie szeregowych posiadających  specjalności wojskowe, m.in.: kierowcy, operatora, sapera, elektromechanika, celowniczego, strzelca wyborowego, ratownika. Kwalifikacje będą prowadzone w dniach: 19.04.2017r., 10 i 24.05.2017r., 07 i 21.06.2017r., 06 i i 20.09.2017r., 04 i 18.10.2017r., 08 i 22.11.2017r., 06 i 20.12.2017r.  od godz. 08:00. Informacje pod nr tel.: 261-123-432.
26.    9 Brygada Kawalerii Pancernej w Braniewie (ul. Sikorskiego 41) – w korpusie szeregowych posiadających specjalności wojskowe w grupie osobowej pancerno-zmechanizowanej. Kwalifikacje będą prowadzone w każdy wtorek miesiąca od godz. 07:30.  Informacje pod nr tel.: 261-315-273.
27.    16 batalion powietrznodesantowy w Krakowie (ul. Wrocławska 82) - w korpusie szeregowych
w specjalnościach wojskowych, m.in.: kierowcy, sapera, operatora, celowniczego, strzelca, montera, mechanika, elektromechanika. Kwalifikacje będą prowadzone od godz. 08:00 w dniach: 11 i 25.04.2017r., 09 i 23.05.2017r., 13 i 27.06.2017r., 12 i 26.09.2017r., 10 i 24.10.2017r. 14 i 28.11.2017r. 05 i 12.12.2017r.  Informacje pod nr tel.: 261-134-551.
28.    6 batalion dowodzenia w Krakowie (ul. Ułanów 43) - w korpusie oficerów, podoficerów, szeregowych posiadających specjalności wojskowe, m. in.: dowódcy drużyny, dowódcy działonu, technika pododdziału, dowódców stacji i aparatowni oraz szeregowych w specjalnościach, m.in.: kierowcy, zwiadowcy, nurka, obsługi, celowniczego, kucharza, sapera, radiotelefonisty. Terminy kwalifikacji ustalane będą każdorazowo po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Informacje pod nr tel.: 261-135-534; 261-135-538.
29.   6 batalion logistyczny w Krakowie (ul. Głowackiego 11) - w korpusie szeregowych w specjalnościach wojskowych m.in.: kierowca, celowniczy, mechanik, operator, obserwator, mechanik, układacz spadochronowy. Kwalifikacje będą prowadzone od godz. 8:00 w dniach: 10.05.2017r., 14.06.2017r., 13.09.2017r., 11.10.2017r., 08.11.2017r., 13.12.2017r. Informacje pod nr tel.: 261-134-265.
30.    6 batalion powietrznodesantowy w Gliwicach (ul. Gen. Andersa 47) - w korpusie szeregowych, posiadających specjalności wojskowe m. in.: radiotelefonisty, zwiadowcy, kierowcy, operatora, strzelca. Kwalifikacje odbywać się będą od godz. 08:00 w dniach: 19.04.2017r., 10 i 24.05.2017r., 07 i 28.06.2017r., 06 i 27.09.2017r., 04 i 25.10.2017r., 08 i 29.11.2017r., 06 i 13.12.2017r. Informacje pod nr tel.: 261-111-726; 261-111-718.
31.    15 Brygada Wsparcia Dowodzenia w Sieradzu (ul. W.Polskiego 78)- w korpusie podoficerów
w stopniu por./kpt. i oficerów zawodowych w stopniu plut., sierż., st.sierż. w różnych specjalnościach wojskowych. Kwalifikacje odbywać się będą po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Informacje pod nr tel.:161-611-525; 261-611-526.
32.    2 Ośrodek Radioelektroniczny w Przasnyszu (ul. Makowska 1) – w korpusie szeregowych posiadających specjalności wojskowe: kierowcy, młodszego mechanika, elektromechanika, nasłuchowca, dowódcy aparatowni, dowódcy radiostacji, kierownika kancelarii kryptograficznej, mł. podoficera-specjalisty. W korpusie podoficerów posiadających specjalności wojskowe: starszego technika, dowódcy obsługi, starszego nasłuchowca. W korpusie oficerów posiadających specjalności wojskowe: szefa zespołu, dyżurnego operacyjnego, starszego dyżurnego, mł. oficera, oficera, szefa sekcji. Kwalifikacje prowadzone będą w każdy poniedziałek lub w środę (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym). Informacje pod nr tel.: 261-371-337, 261-371-322, 261-371-323.
33.    5 pułk inżynieryjny w Szczecinie - Podjuchy (ul. Metalowa 39) -  w korpusie szeregowych posiadających specjalności wojskowe, m. in.: kierowcy, mechanika, sapera, obsługi, operatora, radiotelefonisty. Kwalifikacje prowadzone będą w każdą środę od godz. 8:00. Informacje pod nr tel.: 261-454-788.
34.    12 Brygada Zmechanizowana w Szczecinie (ul. W. Polskiego 250) -  w korpusie szeregowych posiadających specjalności wojskowe, m. in.: kierowcy, strzelca, celowniczego, działonowego operatora, radiotelefonisty, elektromechanika, mechanika, ratownika. Kwalifikacje odbywać się będą w każdy wtorek od godz. 08:00. Informacje pod nr tel.: 261-454-031.
35.    10 Brygada Kawalerii Pancernej w Świętoszowie (ul. Sztabowa 1) - w korpusie szeregowych posiadających specjalności wojskowe, m. in.: kierowcy, elektromechanika, działonowego, ślusarza, mechanika-spawacza, celowniczego, zwiadowcy, ratownika, mechanika oraz w korpusie podoficerów, m.in.: dowódcy plutonu i drużyny, technika, instruktora. Kwalifikacje będą prowadzone w każdy czwartek od godz. 08:00. Informacje pod nr tel.: 261-686-241.
36.    17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana w Międzyrzeczu (ul. W. Polskiego 17) – w korpusie szeregowych we wszystkich specjalnościach wojskowych. Kwalifikacje będą prowadzone w każdy wtorek od godz. 08:00. Informacje pod nr tel. 261-674-265; 261-674-815.
37.    11 batalion dowodzenia w Żaganiu (ul. Żarska 1 ) – w korpusie szeregowych zawodowych posiadających specjalności wojskowe m.in.: kierowcy kat. C, C+E i T, w korpusie podoficerów
w stopniu sierż., st.sierż., mł. chor. oraz w korpusie oficerów w stopniu ppor./por. Kwalifikacje będą prowadzone w każdy czwartek miesiąca kwietnia. od godz. 07:45 przy biurze przepustek 34 Brygady Kawalerii Pancernej (brama środkowa). Informacje pod nr tel.: 261-688-457.
38.    34 Brygada Kawalerii Pancernej w Żaganiu (ul. Żarska 1) -  w korpusie oficerów, posiadających specjalności wojskowe: ogólna, gospodarka i zaopatrzenie, eksploatacji uzbr.i sprzętu wojskowego. Kwalifikacje odbywają się w każdą środę o godz. 07:00. Informacje pod nr tel. 261-688-924.
39.    2 Regionalna Baza Logistyczn w Warszawie (ul. Marsa 10) – w korpusie podoficerów i oficerów na stanowiska m.in. kierowników magazynu, warsztatu, sekcji, magazynierów, specjalistów. Kwalifikacje odbywać się będą po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Informacje pod nr tel.: 261-815-046; 261-815-221.


Do wszystkich jednostek wojskowych kwalifikowani będą żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych lub po odbytej zasadniczej służbie wojskowej.

Kandydaci przystępujący do kwalifikacji (egzamin ze sprawności fizycznej oraz rozmowa kwalifikacyjna) powinni posiadać:


a.    Książeczkę wojskową
b.    Dowód osobisty
c.    Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego w ramach sprawdzianu z WF
d.    Dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje, uprawnienia itp.
e.    Strój sportowy

Po szczegółowe informacje zapraszamy do Wydziału Rekrutacji WKU w Suwałkach, ul. W. Polskiego 21a (tel.: 261-347-357).

    SZEF WYDZIAŁU REKRUTACJI

    mjr Wiesław JANKOWSKI