Strona Główna BIP Strona Główna
-> Zawodowa służba wojskowa
 
2017-02-15 12:33:02
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach informuje, że
następujące jednostki wojskowe prowadzą lub będą prowadziły kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej spośród żołnierzy rezerwy (NSR lub po odbytej zasadniczej służbie wojskowej):
1. 15 pułk przeciwlotniczy w Gołdapi (ul. Partyzantów 33) – w korpusie szeregowych w specjalnościach wojskowych, m. in.: kierowcy, operatora, elektronika, elektromechanika, kucharza, dalmierzysty. Kwalifikacje prowadzone będą w każdy poniedziałek, aż do odwołania od godz. 10:00. Warunki jakie powinni spełniać kandydaci: wiek poniżej 34 roku życia, wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe, odbyta służba przygotowawcza i podpisany kontrakt do NSR lub zasadnicza służba wojskowa w pełnym wymiarze. Byli żołnierze zawodowi nie będą brani pod uwagę. Informacje pod nr tel.: 261-336-244.
2. 15 batalion saperów w Orzyszu (ul. W. Polskiego 33) – w korpusie szeregowych i podoficerów zawodowych posiadających specjalności wojskowe m.in.: pomocnika d-cy plutonu, dowódcy drużyny, operatora, kierowcy, obsługi, elektromechanika, ratownika medycznego. Kwalifikacje będą prowadzone w dniach 22.02.2017r. i 03.03.2017r. od godz. 08:00. Na kwalifikację należy zabrać ze sobą dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz kwalifikacje zawoidowe, kontrakty w ramach NSR i inne. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej 15 batalionu saperów oraz pod nr. tel.:261-331-308.
3. 11 pułk artylerii w Węgorzewie (ul. Bema 7) – w korpusie szeregowych posiadających specjalności wojskowe w grupie osobowej rakietowej i artylerii; logistyki oraz łączności i informatyki. Kwalifikacje będą prowadzone w każdą środę od godz. 07:30. Terminy kwalifikacji mogą ulec zmianie, więc kandydaci na dzień przed egzaminami proszeni są o telefoniczne potwierdzenie ich terminu. Informacje pod nr tel.: 261-337-132.
4. 15 Brygada Zmechanizowana w Giżycku (ul. W. Polskiego 21) – w korpusie szeregowych posiadających specjalności wojskowe, m. in.: kierowcy i działonowego. Kwalifikacje będą prowadzone w każdy poniedziałek od godz. 07:30. Informacje pod nr tel.: 261-335-255.
5. 25 batalion dowodzenia w Tomaszowie Mazowieckim (ul. Piłsudskiego 72) – w korpusie szeregowych zawodowych oraz korpusie podoficerów od stopnia plutonowego oraz oficerów młodszych - ppor./por. (absolwenci służby przygotowawczej) w różnych specjalnościach. Kwalifikacje będą prowadzone w dniu 03 i 17.03. 2017 r. od godz. 08.00. Zbiórka żołnierzy o godz. 07:45 przy biurze przepustek. Informacje pod nr tel.: 261-167-812.
6. 31 batalion radiotechniczny we Wrocławiu (ul. Graniczna 13) – w korpusie oficerów zawodowych posiadających specjalności wojskowem.in.: inżyniera, dowódcy stacji, obsługi w kompanii radiotechnicznej oraz dowódcy plutonu. Kwalifikacje będą prowadzone po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Informacje pod nr tel.:261-669-921; 261-669-969.
7. Pułk Ochrony w Warszawie (ul. Żwirki i Wigury 9/13) – w korpusie podoficerów posiadających poświadczenie bezpieczeństwa posiadających specjalności ogólne i logistyczne oraz w korpusie szeregowych mechanika i kierowcy-operatora. Kwalifikacje będą prowadzone po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Informacje pod nr tel.: 727-040-917;261-847-150.
8. Ośrodek Rozpoznania Obrazowego w Białobrzegach (ul. Osiedle Wojskowe 93) – w korpusie podoficerów zawodowych poszukuje kandydatów do powołania w specjalnościach wojskowych m. in.: analityka, kierownika kancelarii, podoficera sztabowego. Kwalifikacje będą prowadzone po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Informacje pod nr tel.: 261-887-358.
9. 1 batalion kawalerii powietrznej w Leźnicy Wielkiej k/Łodzi - w korpusie szeregowych zawodowych posiadających specjalności w szczególności: kawalerii powietrznej, obsługi moździerza, oraz ręcznego granatnika przeciwpancernego. Na czas trwania procedury do służby zawodowej istnieje możliwość podpisania kontraktu w ramach NSR. Kwalifikacje będą prowadzone w każdy wtorek o godz. 09:00. Informacje pod nr tel.: 261-168-204; 261-168-214.
10. 1 batalion strzelców podhalańskich w Rzeszowie (ul. Lwowska 5) – w korpusie oficerów w specjalności dowódcy plutonu i korpusie podoficerów w specjalności dowódcy drużyny i podoficera sztabowego. Kwalifikacje będą prowadzone po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Informacje pod nr tel.: 261-155-306.
11. 22 Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku (ul. 17-ego Marca 20) - w korpusie podoficerów i oficerów na stanowiskach m. in.: mł. lekarz, kierownik, kontroler lotniska, kontroler ruchu naziemnego, oficer rozpoznania, technik samolotu, dowódca klucza technicznego, st. inżynier, inżynier, technik, dowódca obsługi. Kwalifikacje będą prowadzone po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Informacje pod nr tel.: 261-536-297 lub 261-536-249.
12. 12 dywizjon Trałowców w Świnoujściu (ul. Steyera 28) – w korpusie szeregowych, podoficerów, oficerów w różnych specjalnościach wojskowych. Kwalifikacje będą prowadzone w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca. Informacje pod nr tel.: 261-242-521.
13. 5 pułk inżynieryjny w Szczecinie (ul. Metalowa 39) - w korpusie szeregowych posiadających specjalność wojskową m.in.: kierowcy, operatora, nurka. Kwalifikacje prowadzone będą w każdą środę w godz. 08.00 – 12.00 (stawiennictwo na godz. 08.00). Informacje pod nr tel.:261-454-788 lub 261-454-513.
14. 2 dywizjon Okrętów Transportowo – Minowych w Świnoujściu (ul. Steyera 28) – w korpusie podoficerów na stanowiska m.in.: kierownik działu, kierownik grupy, mł. pdf. szt., st. pdf. szt., zastępca kierownika kancelarii. Informacje pod nr tel.: 261-242-617 lub 261-242-208.
15. 38 dywizjon zabezpieczenia OP w Sochaczewie (96-500 Sochaczew) – w korpusie podoficerów i oficerów na stanowiska m.in.: st.operatora, technika, dowódcy sekcji, szefa baterii, administratora systemów, podoficera bezpieczeństwa teleinformatycznego, podoficerów sztabowych. Informacje pod nr tel.:261-529-627, 261-529-626/625.
16. Jednostki brzegowe Marynarki Wojennej w korpusie szeregowych w specjalnościach kierowcy kat. C i CE do n/w jednostek: - Komenda Portu Wojennego w Świnoujściu (ul. Steyera 28), informacje pod tel.nr: 261-243-318 i 261-242-634; - 8 batalion saperów MW w Dziwnowie (ul. M.Wojennej 6), informacje pod nr tel.: 261-248-386 i 261-248-272. Terminy kwalifikacji ustalane będą każdorazowo po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
17. 33 Baza Lotnictwa Transportowego w Powidzu (ul. Witkowska 8) – informuje, że istnieje możliwość powołania do zawodowej służby wojskowej byłych żołnierzy zawodowych w szczególności oficerów w stopniu porucznik, kapitan w specjalnościach wojskowych logistyki, okołowojskowych i innych. Informacje pod nr tel.: 261-544-694.
18. 10 Brygada Logistyczna w Opolu (ul. Domańskiego 68) – w korpusie szeregowych zawodowych w różnych specjalnościach wojskowych. Kwalifikacje będą prowadzone w drugi wtorek każdego miesiąca od godz. 08:00 w m. Opole i Krosno Odrzańskie. Informacje pod nr tel.: 261-625-073; 261-625-093.
19. Brygada Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód w Stargardzie Szczecińskim (ul. Żołnierza 37) - w korpusach: oficerskim, podoficerskim i szeregowych zawodowych do n/w jednostek wojskowych: - 100 batalion łączności w Wałczu w specjalnościach wojskowych m.in.: dowódcy aparatowni i radiostacji, technika, kierowcy C+E; - 104 batalion logistyczny w Wałczu w specjalności lekarza; - 102 batalion ochrony w Bielkowie w specjalnościach m.in.: podoficera sztabowego, instruktora, kierownika kancelarii, zastępcy dowódcy plutonu, technika kompanii, kancelisty dowódcy obsługi i drużyny, ratownika medycznego. Informacje pod nr tel.: 261-451-011; 261-451-018; 261-472-010; 261-461-113; 261-473-113.
20. 4 pułk przeciwlotniczy w Czerwieńsku ( ul. Składowa 10) – w korpusie podoficerów w specjalnościach wojskowych: instruktor, dowódca obsługi, st. technik, podof. szt. oraz szeregowych w specjalnościach wojskowych: kierowca-elektromechanik, kierowca-ślusarz, kierowca-operator, mechanik, blacharz-spawacz. Informacje pod nr tel.: 261-671-312.
21. Batalion Reprezentacyjny WP w Warszawie (ul. Hynka 2) - w korpusie szeregowych zawodowych kwalifikacje będą prowadzone od godz. 09:00 w dniach: 02.03.,06.04., 11.05., 01.06., 06.07., 03.08., 07.09., 05.10., 16.11. oraz 07.12.2017r. Wymagania stawiane kandydatom, to m.in.: wzrost od 178 cm – 190 cm oraz wiek preferowany do 28 lat. Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: www.brepr.wp.mil.pl w zakładce „Dołącz do Nas”. Informacje pod nr tel.: 261-848-731.
22. 2 Brygada Zmechanizowana w Złocieńcu (ul. Czwartaków 4) – w korpusie szeregowych posiadających specjalność wojskową kierowcy kategorii C i C+E oraz posiadających uprawnienia na BWP. Terminy kwalifikacji ustalane będą każdorazowo po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Informacje pod nr tel.: 261-465-018; 261-465-018.
23. 18 batalion powietrznodesantowy w Bielsku Białej (ul. Bardowskiego 2) - w korpusie szeregowych posiadających specjalności wojskowe, m.in.: kierowcy, operatora, sapera, elektromechanika, celowniczego, strzelca wyborowego, ratownika. Kwalifikacje będą prowadzone w dniach: 22.02., 08 i 22.03., 05. i 19.04., 10 i 24.05., 07 i 21.06., 06 i i 20.09., 04 i 18.10., 08 i 22.11, 06 i 20.12.2017r. od godz. 08:00. Informacje pod nr tel.: 261-123-432.
24. 9 Brygada Kawalerii Pancernej w Braniewie (ul. Sikorskiego 41) – w korpusie szeregowych posiadających specjalności wojskowe w grupie osobowej pancerno-zmechanizowanej. Kwalifikacje będą prowadzone w każdy wtorek miesiąca od godz. 07:30. Informacje pod nr tel.: 261-315-273.
25. 16 batalion powietrznodesantowy w Krakowie (ul. Wrocławska 82) - w korpusie szeregowych w specjalnościach wojskowych, m.in.: kierowcy, sapera, operatora, celowniczego, strzelca, montera, mechanika, elektromechanika. Kwalifikacje będą prowadzone od godz. 08:00 w dniach: 21.02.2017r., 07 i 21.03.2017r., 11 i 27.04.2017r., 09 i 23.05.2017r., 13 i 27.06.2017r., 12 i 26.09.2017r., 10 i 24.10.2017r. 14 i 28.11.2017r. 5 i 12.12.2017r. Informacje pod nr tel.: 261-134-551.
26. 6 batalion logistyczny w Krakowie (ul. Głowackiego 11) - w korpusie szeregowych w specjalnościach wojskowych m.in.: kierowca, celowniczy, mechanik, operator, obserwator, mechanik, układacz spadochronowy. Kwalifikacje będą prowadzone od godz. 8:00 w dniach: 08.03., 12.04., 10.05., 14.06., 13.09., 11.10., 08.11., 13.12.2017r. Informacje pod nr tel.: 261-134-265.
27. 6 batalion powietrznodesantowy w Gliwicach (ul. Gen. Andersa 47) - w korpusie szeregowych, posiadających specjalności wojskowe m. in.: radiotelefonisty, zwiadowcy, kierowcy, operatora, strzelca. Kwalifikacje odbywać się będą od godz. 08:00 w dniach: 08 i 22.03.2017r., 05 i 19.04.2017r., 10 i 24.05.2017r., 07 i 28.06.2017r., 06 i 27.09.2017r., 04 i 25.10.2017r., 08 i 29.11.2017r., 06 i 13.12.2017r. Informacje pod nr tel.: 261-111-726; 261-111-718.
28. 7 batalion kawalerii powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim ( ul. Piłsudskiego 72) – w korpusie szeregowych w różnych specjalnościach. Kwalifikacje będą prowadzone w dniach: 17.02.2017r. o godz. 08:30. Informacje pod nr tel.: 261-167-714.
29. 2 Ośrodek Radioelektroniczny w Przasnyszu (ul. Makowska 1) – w korpusie szeregowych posiadających specjalności wojskowe: kierowcy, młodszego mechanika, elektromechanika, nasłuchowca, dowódcy aparatowni, dowódcy radiostacji, kierownika kancelarii kryptograficznej, mł. podoficera-specjalisty. W korpusie podoficerów posiadających specjalności wojskowe: starszego technika, dowódcy obsługi, starszego nasłuchowca. W korpusie oficerów posiadających specjalności wojskowe: szefa zespołu, dyżurnego operacyjnego, starszego dyżurnego, mł. oficera, oficera, szefa sekcji. Kwalifikacje prowadzone będą w każdy poniedziałek lub w środę (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym). Informacje pod nr tel.: 261-371-337, 261-371-322, 261-371-323.
30. 5 pułk inżynieryjny w Szczecinie Podjuchy (ul. Metalowa 39) - w korpusie szeregowych posiadających specjalności wojskowe, m. in.: kierowcy, mechanika, sapera, obsługi, operatora, radiotelefonisty. Kwalifikacje prowadzone będą w każdą środę od godz. 8:00. Informacje pod nr tel.: 261-454-788.
31. 12 Brygada Zmechanizowana w Szczecinie (ul. W. Polskiego 250) - w korpusie szeregowych posiadających specjalności wojskowe, m. in.: kierowcy, strzelca, celowniczego, działonowego operatora, radiotelefonisty, elektromechanika, mechanika, ratownika. Kwalifikacje odbywać się będą w każdy wtorek od godz. 08:00. Informacje pod nr tel.: 261-454-031.
32. 10 Brygada Kawalerii Pancernej w Świętoszowie (ul. Sztabowa 1) - w korpusie szeregowych posiadających specjalności wojskowe, m. in.: kierowcy, elektromechanika, działonowego, ślusarza, mechanika-spawacza, celowniczego, zwiadowcy, ratownika, mechanika oraz w korpusie podoficerów, m.in.: dowódcy plutonu i drużyny, technika, instruktora. Kwalifikacje będą prowadzone w każdy czwartek od godz. 08:00. Informacje pod nr tel.: 261-686-241. 33. 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana w Międzyrzeczu (ul. W. Polskiego 17) – w korpusie szeregowych we wszystkich specjalnościach wojskowych. Kwalifikacje będą prowadzone w każdy wtorek od godz. 08:00. Informacje pod nr tel. 261-674-265; 261-674-815.
34. 11 batalion dowodzenia w Żaganiu (ul. Żarska 1 ) – w korpusie szeregowych zawodowych posiadających specjalności wojskowe m.in.: kierowcy kat. C, C+E i T, w korpusie podoficerów w stopniu sierż., st.sierż., mł. chor. oraz w korpusie oficerów w stopniu ppor./por. Kwalifikacje będą prowadzone w dniu 21.02.2017r.i 23.02.2017r. od godz. 07:45 przy biurze przepustek 34 Brygady Kawalerii Pancernej (brama środkowa). Informacje pod nr tel.: 261-688-457.
35. 34 Brygada Kawalerii Pancernej w Żaganiu (ul. Żarska 1) - w korpusie oficerów, posiadających specjalności wojskowe: ogólna, gospodarka i zaopatrzenie, eksploatacji uzbr.i sprzętu wojskowego. Kwalifikacje odbywają się w każdą środę o godz. 07:00. Informacje pod nr tel. 261-688-924.

Do wszystkich jednostek wojskowych kwalifikowani będą żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych lub po odbytej zasadniczej służbie wojskowej.

Kandydaci przystępujący do kwalifikacji (egzamin ze sprawności fizycznej oraz rozmowa kwalifikacyjna) powinni posiadać:

a. Książeczkę wojskową
b. Dowód osobisty
c. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego w ramach sprawdzianu z WF
d. Dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje, uprawnienia itp.
e. Strój sportowy

Po szczegółowe informacje zapraszamy do Wydziału Rekrutacji WKU w Suwałkach, ul. W. Polskiego 21a (tel.: 261-347-357).

SZEF WYDZIAŁU REKRUTACJI

mjr Wiesław JANKOWSKI