Strona Główna BIP Strona Główna
KONTAKT
 

ADRES

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach
ul. Wojska Polskiego 21a
16-400 Suwałki
Tel. 261 347 244
Fax: 261 347 509
email: wkusuwalki@ron.mil.pl
     

WYDZIAŁ PLANOWANIA MOBILIZACYJNEGO I ADMINISTROWANIA REZERWAMI
1. Nadawanie przydziałów mobilizacyjnych 261-347-292
2. Kursy żołnierzy rezerwy 261-347-427
3. Wydawanie wojskowych dokumentów osobistych i zaświadczeń
o odbytej służbie wojskowej
261-347-448
WYDZIAŁ REKRUTACJI
1. Rekrutacja do służby wojskowej 261-347-357
2. Ćwiczenia wojskowe rotacyjne żołnierzy NSR 261-347-357
3. Punkt informacyjny – WOT 261-347-357

GODZINY PRACY
poniedziałek 8.00 - 16.00
wtorek - piątek 7.30 - 15.30