Strona Główna BIP Strona Główna
STRONA GŁÓWNA
 
  WKU - PRZEWODNIKIEM TWOICH DECYZJI 
Mamy nadzieję, że na naszej stronie internetowej znajdziecie Państwo wiele przydatnych informacji, które ułatwią kontakt z naszą instytucją i pomogą w spełnieniu jednego z najważniejszych obowiązków jaki na każdego obywatela naszego kraju nakłada Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Prosimy jednocześnie pamiętać, że prezentowane materiały mają wyłącznie charakter informacyjny, a spełnienie wszelkich wymogów wymaga osobistego stawiennictwa w naszej instytucji.  

WKU ZAPRASZA NA KURSY OFICERSKIE

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NAJKTRÓTSZĄ DROGĄ DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Zgodnie z zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2018 roku Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach  będzie czynna dla interesantów w sobotę, 19 maja 2018 r.

   
 


 

NABÓR DO BATALIONU OBRONY TERYTORIALNEJ

Wojska Obrony Terytorialnej to nowy rodzaj Sił Zbrojnych, tworzony między innymi na terenie Suwalszczyzny. Prawie od roku w Suwałkach funkcjonuje 12 batalion lekkiej piechoty. Służą w nim mieszkańcy naszego regionu, którym dobro Ojczyzny nie jest pojęciem obcym. Pierwsi z nich przysięgę wojskową złożyli na początku września w Suwałkach, kolejni w październiku w Augustowie ubiegłego roku i w Sejnach w lutym br. Przed osobami, które chcą podjąć wyzwanie, nabyć nowe umiejętności i spełnić się w roli obrońcy swojego regionu pojawiają się niepowtarzalne możliwości. Terytorialna służba wojskowa to ogromny zaszczyt, ale i możliwości. Umożliwia ona (po trzech latach pełnienia) powołanie – na zasadach pierwszeństwa – do służby kandydackiej lub zawodowej służby wojskowej. Zapewnia także dodatkowe uposażenie - 91,20 zł za każdy dzień ćwiczenia, do tego nie mniej niż 320 zł za gotowość do służby. Jeżeli przyjmiemy odbycie minimum 2 dni ćwiczeń w miesiącu (weekendowych) to ostateczna należność za miesiąc wyniesie ok. 500 zł netto. 

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Suwałkach informuje, że ochotnicy cały czas mogą składać wnioski o powołanie do terytorialnej służby wojskowej w suwalskim batalionie obrony terytorialnej. W celu złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami ochotnicy powinni zgłosić się do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Suwałkach  przy ul. Wojska Polskiego 21a. Najbliższe terminy szkoleń dla osób, które zakwalifikują się do terytorialnej służby wojskowej:

1.    Osoby bez złożonej przysięgi wojskowej i przeszkolenia wojskowego:
        •   Szkolenie podstawowe (16-dniowe): 23.06-08.07.2018
r.
2.    Żołnierze rezerwy po złożonej przysiędze i odbytym przeszkoleniu wojskowym:
 
       •   Szkolenie wyrównawcze (8-dniowe): 01-08.07.2018r.

        

Informacje: WKU w Suwałkach - 261 347 357, 1 PBOT w Białymstoku - 723 253 645
Przyjmowanie wniosków
do Terytorialnej Służby Wojskowej

Wydział Rekrutacji
tel. 261 347 357

Zapisy przyjmuje i dodatkowych
informacji udziela:
Pani Aldona Niewulis
WKU w Suwałkach
tel. 261 347 357
Zakończyła się II edycja szkoleń

AKTUALNOŚCI
KAŻDY MOŻE ZOSTAĆ ŻOŁNIERZEM ZAWODOWYM
Wojsko Polskie ciągle się rozwija i modernizuje. Zwiększa się jego liczebność i tym samym wzrasta potencjał Sił Zbrojnych.
GRASZ NA INSTRUMENTACH MUZYCZNYCH? TA OFERTA JEST DLA CIEBIE
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach informuje o naborze kandydatów ze środowiska cywilnego do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu w grupie Orkiestr i Zespołów Estradowych w terminie do dnia 31 maja 2018 roku.
RUSZYŁO SZKOLENIE TERYTORIALSÓW
Piątek (11.05), dla kilkudziesięciu ochotników z terenu administrowanego przez WKU w Suwałkach, był pierwszym dniem szkolenia podstawowego.
DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO
10 maja, w Białymstoku odbyła się konferencja zorganizowana przez Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Białymstoku płk. Zbigniewa Redziaka,
OBCHODY NARODOWEGO DNIA ZWYCIĘSTWA W GRAJEWIE
8. maja 2018 roku w Grajewie miały miejsce regionalne obchody Narodowego Dnia Zwycięstwa upamiętniające zakończenie II wojny światowej w Europie.
 
 
więcej>>>
REKRUTACJA
 
   Terytorialna służba wojskowa
Oferty zawodowej służby wojskowej
Nabór do służby przygotowawczej
   Kursy przeszkolenia kadr rezerwy
   Vademecum rezerwisty
  Nabór do NSR
Szkolnictwo wojskowe
Legia akademicka
INNE

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Suwałkach informuje, że:

 • odpowiedzi na korespondencję elektroniczną będą udzielane osobom, które podadzą pełne dane osobowe:

  - imię i nazwisko;
  - imię ojca;
  - rok urodzenia;
  - miejsce stałego zameldowania;
  - numer telefonu;
  - zamieszkują na terenie administrowanym przez WKU w Suwałkach

 •  w sprawach skarg, wniosków i petycji interesanci są przyjmowani:

  - w poniedziałki w godz. 9.00 - 17.00;
  - w pozostałe dni robocze tygodnia w godz. 7.30 - 15.30.

Odwiedziło serwis internautów