Strona Główna BIP Strona Główna
STRONA GŁÓWNA
 

WKU - PRZEWODNIKIEM TWOICH DECYZJI

Mamy nadzieję, że na naszej stronie internetowej znajdziecie Państwo wiele przydatnych informacji, które ułatwią kontakt z naszą instytucją i pomogą w spełn  ieniu jednego z najważniejszych obowiązków jaki na każdego obywatela naszego kraju nakłada Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Prosimy jednocześnie pamiętać, że prezentowane materiały mają wyłącznie charakter informacyjny, a spełnienie wszelkich wymogów wymaga osobistego stawiennictwa w naszej instytucji.


   


NABÓR DO BATALIONU OBRONY TERYTORIALNEJ

WKU w Suwałkach przyjmuje wnioski o powołanie do terytorialnej służby wojskowej w suwalskim batalionie OT. Ochotnicy (osoby bez przysięgi wojskowej i przeszkolenia wojskowego oraz żołnierze rezerwy po złożonej przysiędze i odbytym przeszkoleniu wojskowym) posiadający adres stałego zamieszkania na   administrowanym przez WKU w Suwałkach terenie (powiat augustowski, sejneński, suwalski oraz miasto Suwałki), celem złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, powinni zgłosić się do Wydziału Rekrutacji WKU.

Terminy szkoleń dla osób, które zakwalifikują się do terytorialnej służby wojskowej:
1.    Osoby bez złożonej przysięgi wojskowej i przeszkolenia wojskowego:

        •    Szkolenie podstawowe (16-dniowe): 19.08÷03.09.2017.

        •    Szkolenie weekendowe w 2017r.: 28÷29.10; 18÷19.11; 16-17.12.
2.    Żołnierze rezerwy po złożonej przysiędze i odbytym przeszkoleniu wojskowym:
 
       •    Szkolenie wyrównawcze (8-dniowe): 27.08÷03.09.2017.
          •    Szkolenie weekendowe w 2017r.: 28÷29.10; 18÷19.11; 16-17.12.
Przyjmowanie wniosków
do Terytorialnej Służby Wojskowej

Wydział Rekrutacji
tel. 261 347 357

Dodatkowych informacji udziela:
Pani Aldona Niewulis
WKU w Suwałkach
tel. 261 347 357

AKTUALNOŚCI
2017-08-17
JUŻ W SOBOTĘ W SUWAŁKACH RUSZA TERYTORIALNA SŁUŻBA WOJSKOWA
WKU w Suwałkach nadal prowadzi rekrutację do terytorialnej służby wojskowej w Suwałkach.
2017-08-16
WKU DZIĘKUJE

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Suwałkach, w imieniu żołnierzy i pracowników podległej sobie instytucji dziękuje ...
2017-08-15
OBCHODZILIŚMY ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO

15 sierpnia Wojsko Polskie obchodziło swoje święto w garnizonie Suwałki.
  >>>więcej
REKRUTACJA
 
   Terytorialna służba wojskowa
Oferty zawodowej służby wojskowej
Nabór do służby przygotowawczej
   Kursy przeszkolenia kadr rezerwy
   Vademecum rezerwisty
  Nabór do NSR
Szkolnictwo wojskowe
INNE

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Suwałkach informuje, że:

 • odpowiedzi na korespondencję elektroniczną będą udzielane osobom, które podadzą pełne dane osobowe:

  - imię i nazwisko;
  - imię ojca;
  - rok urodzenia;
  - miejsce stałego zameldowania;
  - numer telefonu;
  - zamieszkują na terenie administrowanym przez WKU w Suwałkach

 •  w sprawach skarg, wniosków i petycji interesanci są przyjmowani:

  - w poniedziałki w godz. 9.00 - 17.00;
  - w pozostałe dni robocze tygodnia w godz. 7.30 - 15.30.

Odwiedziło serwis internautów