Strona Główna BIP Strona Główna
-> 2018
 
2018-05-14 10:55:39
DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO
10 maja, w Białymstoku odbyła się konferencja zorganizowana przez Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego
 w Białymstoku płk. Zbigniewa Redziaka, która dotyczyła współdziałania SZ RP z układem pozamilitarnym w zakresie wsparcia władz cywilnych w aspekcie zagrożeń hybrydowych.
W czasie konferencji poruszono problemy potencjalnych zagrożeń, które są charakterystyczne dla poszczególnych służb pozamilitarnych, a także podjęto dyskusję na temat możliwości współpracy pomiędzy służbami w reagowaniu na zagrożenia hybrydowe.
W konferencji udział wzięli m. in. pracownicy instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe oraz przedstawiciele służb mundurowych województwa podlaskiego. Suwalską administrację wojskową reprezentował Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Jarosław Kowalewski.

Tekst: WKU w Suwałkach
Fot.: WSzW w Białymstoku