Strona Główna BIP Strona Główna
-> 2018
 
2018-03-07 15:09:23
KONFERENCJA W WKU
W dniu 15 marca 2018r. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Suwałkach zostanie przeprowadzona konferencja na temat:
„Realizacja zadań w zakresie zarządzania kryzysowego we współdziałaniu z jednostkami  Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT), instytucjami układu niemilitarnego i pozamilitarnych struktur obronnych oraz wypełnianie funkcji państwa - gospodarza na administrowanym terenie”.  Celem konferencji będzie przybliżenie problematyki dotyczącej zadań realizowanych przez SZ RP w sytuacjach kryzysowych zgodnie z obowiązującymi dokumentami normatywnymi w tym, związanej z zasadami uruchamiania sił i środków SZ RP w sytuacjach kryzysowym i rolą poszczególnych organów w tym zakresie. W konferencji udział wezmą przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień, Starostw Powiatowych, Urzędów Miast i Gmin z administrowanego terenu, Komendy Miejskiej Policji (KMP) w Suwałkach, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (KM PSP) w Suwałkach oraz 12 batalionu lekkiej piechoty w Suwałkach.

Tekst: Stanisław Strękowski