Strona Główna BIP Strona Główna
-> 2018
 
2018-03-02 07:55:46
JEDNOSTKA WOJSKOWA W GOŁDAPI CZEKA NA ŻOŁNIERZY
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach informuje, że jednostki wojskowe na terenie całego kraju prowadzą nabór ochotników do zawodowej służby wojskowej spośród  żołnierzy rezerwy, a także żołnierzy zawodowych służących w innych garnizonach. Taką jednostką jest 15 pułk przeciwlotniczy w Gołdapi . Szczegółowych informacji na temat wakujących stanowisk w pułku można uzyskać telefonicznie (tel. 261 336 207 lub 261 336 244).
Informacje o terminach kwalifikacji w jednostkach wojskowych wraz z wykazem nieobsadzonych stanowisk służbowych w 15 pułku przeciwlotniczym w Gołdapi (Garnizon Gołdap i Elbląg)  znajdują się na stronie internetowej WKU, w dziale Rekrutacja – Oferty zawodowej służby wojskowej.  Można je także uzyskać osobiście w siedzibie Komendy lub telefonicznie (tel. 261-347-357).

Tekst: mjr Wiesław Jankowski