Strona Główna BIP Strona Główna
-> 2018
 
2018-02-06 08:06:49
KWALIFIKACJA WOJSKOWA RÓWNIEŻ W AUGUSTOWIE
W poniedziałek 05 lutego 2018 r. rozpoczęła się Kwalifikacja Wojskowa w Powiecie Augustowskim. Rozpoczęcie działalności Powiatowej Komisji Lekarskiej (PKL) nr 1 przy ul. Hożej 2B w Augustowie zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele Starostwa, Urzędu Miejskiego w Augustowie oraz Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Suwałkach. Pierwszego dnia do kwalifikacji wojskowej stawili się mieszkańcy Augustowa. Większość badanych to osoby zdrowe, które uzyskały kategorię zdrowia „A”. Oznacza to, że są zdolne do pełnienia czynnej służby wojskowej. Podczas prowadzonych rozmów młodzi mieszkańcy Augustowa wykazywali duże zainteresowanie ochotniczymi formami służby wojskowej, szczególnie terytorialną służbą wojskową i służbą przygotowawczą.
PKL nr 1 zakończy działanie 27 lutego bieżącego roku. W tym dniu do kwalifikacji wojskowej stawią się Panie, nie tylko wezwane z urzędu ale również jako ochotniczki.

Tekst: mjr Wiesław Jankowski
Zdjęcia: WKU w Suwałkach