Strona Główna BIP Strona Główna
-> 2018
 
2018-02-01 15:03:08
SUWALSKA MŁODZIEŻ PRZYSTĄPIŁA DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ
1 lutego 2018 roku działalność rozpoczęła Powiatowa Komisja Lekarska (PKL) nr 14 w Suwałkach, która swoim zasięgiem obejmuje mieszkańców miasta Suwałki.
W uroczystym otwarciu prac PKL udział wzięły władze miasta, przewodniczący Powiatowej Komisji Lekarskiej, a także przedstawiciel Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Suwałkach. W pierwszym dniu do kwalifikacji wojskowej stawili się mężczyźni urodzeni w 1999 r. Większość badanych otrzymało kategorię zdrowia „A”, co oznacza, że są zdolni do pełnienia czynnej służby wojskowej. Założono im ewidencję i wydano książeczki wojskowe. Przystępujący do kwalifikacji zostali zapoznani z ofertami ochotniczych form służby wojskowej: trwającym naborem do terytorialnej służby wojskowej w suwalskim batalionie OT, służbą przygotowawczą i kandydacką. PKL nr 14 zakończy działanie w dniu 23 lutego bieżącego roku. W tym dniu do kwalifikacji wojskowej stawią się Panie, nie tylko wezwane z urzędu ale również ochotniczki.

Tekst: mjr Wiesław Jankowski
Fot. WKU w Suwałkach