Strona Główna BIP Strona Główna
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach
 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach informuje, że zgodnie z decyzją MON w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia drugiego cyklu szkoleń z kobietami – ochotniczkami w zakresie walki wręcz – samoobrony, ruszyła II edycja ogólnopolskich bezpłatnych szkoleń kobiet z technik samoobrony

Samoobrona Kobiet to projekt bezpłatnych szkoleń, które będą się odbywały w ponad 40 polskich miastach. Wojskowi instruktorzy będą uczyli i pokazywali Polkom, jak doskonalić umiejętności i techniki samoobrony, po to, aby w razie niespodziewanego ataku czy znalezienia się w sytuacji zagrażającej osobistemu bezpieczeństwu potrafiły sobie z nimi poradzić.

Celem projektu jest promowanie obronności oraz kształtowanie świadomości obronnej społeczeństwa, zapoznanie kobiet ze sposobem realizacji zajęć z walki wręcz w bliskim kontakcie, nauka podstawowych technik samoobrony oraz doskonalenie opanowanych chwytów i obezwładnień z zakresu samoobrony.

Uczestniczki kursu poprzez trening będą mogły rozwinąć umiejętności samoobrony. Podczas zajęć kobiety będą uczone, jak adekwatnie reagować na zagrożenia. Kurs pozwoli na wytrenowanie nawyków obronnych oraz naukę podstawowych technik samoobrony.

Pierwsze zajęcia w ramach II edycji szkolenia rozpoczęły  się już 02 grudnia br. w hali sportowej Jednostki Wojskowej 1747 w Suwałkach, natomiast spotkanie dla kobiet zainteresowanych udziałem w projekcie  miało miejsce 27 listopada 2017 roku w Klubie JW 1747 przy ul. Wojska Polskiego. Zakończenie zaplanowano na 21 kwietnia 2018 roku. Przewidywana liczba zajęć to 10 x 2 h lekcyjne (2 razy w miesiącu po 2 godziny). Łącznie 20 godzin lekcyjnych.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przedstawienie przez kobiety-ochotniczki zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w szkoleniu oraz indywidualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków przed przystąpieniem do pierwszych zajęć.
 
Zapisy przyjmuje i dodatkowych informacji udziela  Pani Aldona NIEWULIS z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Suwałkach  (tel. 261 347 357).
 
Zachęcamy również do korzystania z naszej strony internetowej: www.suwalki.wku.wp.mil.pl