Strona Główna BIP Strona Główna
-> Co jest rekonwersja
 
Pomoc rekonwersyjna - to ogół przedsięwzięć podejmowanych wobec żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych w zakresie przekwalifikowania, przyuczenia do zawodu, doradztwa zawodowego, odbywania praktyk zawodowych oraz pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie tych żołnierzy do podjęcia zatrudnienia.

Organami wojskowymi właściwymi w zakresie udzielania pomocy rekonwersyjnej są:
 1. Dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej , właściwej do spraw pomocy rekonwersyjnej - , Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych Ministerstwa Obrony Narodowej.

 2. Dyrektor Centralnego Ośrodka Aktywizacji Zawodowej w Warszawie. (COAZ)
 3. Kierownicy Ośrodków Aktywizacji Zawodowej (OAZ) w:
  • Bydgoszczy,
  • Gdyni,
  • Krakowie,
  • Lublinie,
  • Olsztynie,
  • Szczecinie,
  • Wrocławiu.
 4. Szefowie Wojewódzkich Sztabów Wojskowych (16).
 5. Dyrektorzy Wojskowych Biur Emerytalnych w:
  • Bydgoszczy,
  • Gdyni,
  • Krakowie,
  • Lublinie,
  • Olsztynie,
  • Szczecinie,
  • Warszawie,
  • Wrocławiu.