Strona Główna BIP Strona Główna
POMOC RODZINOM ZMARŁYCH I POSZKODOWANYM
 
POMOC RODZINOM ZMARŁYCH ŻOŁNIERZY I PRACOWNIKÓW WOJSKA ORAZ POSZKODOWANYM ŻOŁNIERZOM I PRACOWNIKOM WOJSKA.

Koordynator Regionalny Systemu Specjalista WSzW w Białymstoku - Pan Zdzisław WIŚNIEWSKI telefon: 261-398-583, kom. 662-295-146 e-mail: wirekon@wp.pl

Opiekun Indywidualny Systemu
Wojskowej Komendy Uzupełnień w Suwałkach
starszy referent Maria Osewska telefon: 261-347-448
Godziny przyjmowania interesantów i udzielania informacji:
Poniedziałek od 8:00 - 16:00
Wtorek - Piątek od 7:30 - 15:30 e-mail: wkusuwalki@ron.mil.pl

Pomoc resortu kierowana jest do osób (żołnierzy, pracowników wojska, ich rodzin), które rzeczywiście takiej pomocy potrzebują z powodu wypadku lub choroby pozostającej w związku ze służbą wojskową, ze względu na aktualny stan zdrowia, bądź sytuację socjalną w jakiej się znaleźli.
Osobami uprawnionymi do pomocy są:
- żołnierz lub pracownik wojska, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej (pracy), albo wskutek choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej (pracy);
- członkowie rodzin żołnierzy i pracowników wojska, którzy ponieśli śmierć lub zmarli w następstwie wypadku lub choroby pozostającej w związku z wykonywaniem zadań służbowych (pracy).
Uprawnione do pomocy są także osoby, które na podstawie ustawy z dnia  19 sierpnia 2011r o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. Nr 205.poz.1203), uzyskały status „ weterana poszkodowanego”.
Nadzór nad realizacją zadań w zakresie udzielania pomocy osobom uprawionym sprawują:
 - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej;
-  Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;
- Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Garnizonu Warszawa, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej.

Podstawą funkcjonowania systemu pomocy dla osób uprawnionych jest: