Strona Główna BIP Strona Główna
-> Centrum weterana
 

W grudniu 2014 roku rozpoczęło działalność Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa.


Uruchomiono serwis informacyjny Centrum. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do odwiedzania portalu. Witryna Centrum dostępna jest pod adresem internetowym: www.centrum-weterana.mon.gov.pl.

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej, bezpośrednio podporządkowaną Dyrektorowi Departamentu Spraw Socjalnych MON. Dyrektorem Centrum Weterana jest ppłk Leszek Stępień.

Placówka ma pełnić funkcję ośrodka, w którym weterani działań poza granicami państwa oraz rodziny żołnierzy i pracowników wojska poległych podczas tych działań będą mogli uzyskać pomoc, wsparcie i poradę, np. w postaci  konsultacji z prawnikami i psychologami, którzy pomogą  rozwiązać nurtujące ich problemy. Będzie również aktywnie współpracowała z odpowiednimi instytucjami resortowymi i pozaresortowymi oraz organizacjami i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Centrum ma z założenia działać na rzecz integracji środowiska weteranów wokół wspólnie podejmowanych inicjatyw. Sprzyjać temu powinien otwarty charakter instytucji.