Strona Główna BIP Strona Główna
-> Kontakt
 

Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Olsztynie
10-702 Olsztyn, aleja Warszawska 96
tel. 261-321-838; fax. 261-321-834
e-mail: oazolsztyn@ron.mil.pl

 

Pełnomocnik Szefa WSzW w Białymstoku ds. rekonwersji kadr
15-601 Białystok, ul. Kawaleryjska 70/3
tel.  261398583; fax. 261398645
e-mail: wirekon@ron.mil.pl

 

Pomocnik Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Suwałkach ds. rekonwersji
16-400 Suwałki, ul. Wojska Polskiego 21a
tel. 261347448; fax. 261347509
e-mail: wkusuwalki@ron.mil.pl