Strona Główna BIP Strona Główna
-> 2017
 
2017-12-06 10:41:49
OCHOTNICY PRZED KOMISJĄ KWALIFIKACYJNĄ
5 grudnia w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Suwałkach, odbyło się kolejne posiedzenie komisji kwalifikującej ochotników do terytorialnej służby wojskowej (tsw).
Zakwalifikowani do służby, jeszcze w grudni odbędą 8-dniowe szkolenie wyrównawcze. Są to żołnierze rezerwy, ze złożoną wcześniej przysięgą wojskową i odbytym przeszkoleniem wojskowym. Pozostali ochotnicy, którzy uzyskali pozytywną rekomendację skorzystają z możliwości odbycia tsw już w I kwartale 2018 roku. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach cały czas przyjmuje wnioski od ochotników do terytorialnej służby wojskowej. Następne posiedzenie komisji odbędzie się jeszcze w tym roku przed Świętami Bożego Narodzenia. Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Komendy oraz telefonicznie (tel. 261 347 357).


Tekst: mjr Wiesław Jankowski
Fot. WKU w Suwałkach