Strona Główna BIP Strona Główna
-> 2017
 
2017-10-20 14:25:41
NABÓR DO SZKOŁY PODOFICERSKIEJ WOJSK LĄDOWYCH W POZNANIU NA POTRZEBY WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ.
Wojskowy Komendant Uzupełnień informuje, że Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu prowadzi nabór dla kandydatów ze środowiska cywilnego posiadających świadectwo ukończenia szkoły średniej na kurs podoficerski.
Osoby ubiegające się o przyjęcie, składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Suwałkach do dnia 15 listopada 2017r.

Do wniosku należy dołączyć:
1. Świadectwo ukończenia szkoły średniej.
2. Świadectwo dojrzałości (jeśli kandydat posiada).
3. Odpis skrócony aktu urodzenia.
4. Wniosek do Dyrektora Departamentu Kadr MON (Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dn. 17.11.2014r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych). WZÓR WNIOSKU.
5. Kwestionariusz osobowy (wzór kwestionariusza w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dn. 17.11.2014r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych). WZÓR KWESTIONARIUSZA.
6. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego - o niekaralności.
7. Opłata rekrutacyjna (w imiennym zawiadomieniu kandydat otrzyma informację o wysokości opłaty rekrutacyjnej, numerze rachunku bankowego, na który opłata rekrutacyjna ma być dokonana i w jakim terminie).

Szkolenie odbędzie się w 2018 roku i trwa 9 miesięcy.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu (www.spwl.wp.mil.pl), oraz w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Suwałkach tel. 261-347-357.