Strona Główna BIP Strona Główna
-> 2017
 
2017-09-08 14:57:11
ŚWIĘTO SUWALSKIEGO DYWIZJONU
8 września 2017 roku 14 Suwalski Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego po raz siódmy obchodził swoje święto.
Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w kaplicy dywizjonowej, a następnie apel na placu musztry. Odbył się pokaz musztry paradnej i sprawności żołnierskiej. W ramach Dnia Otwartych Koszar odbyła się prezentacja sprzętu i uzbrojenia wojskowego, młodzież mogła skorzystać ze strzelnicy ASG i trenażerów, była serwowana wojskowa grochówka. Na honorowej trybunie miejsca zajęli: Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, poseł na Sejm RP Pan Jarosław Zieliński, samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, kombatanci i dowódcy jednostek wojskowych. Miłym akcentem, zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej było wręczenia aktu mianowania na stopień kapitana ks. prałatowi Przemysławowi Rogowskiemu – byłemu proboszczowi parafii pw. św. Aleksandra w Suwałkach. Dywizjon licznie odwiedziła młodzież szkolna, w tym klasy mundurowe oraz mieszkańcy miasta. WKU w Suwałkach na uroczystości reprezentował Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Jarosław Kowalewski. Wydział Rekrutacji WKU przy wsparciu 12 batalionu lekkiej piechoty, wystawił stoisko promujące ochotniczce formy służby wojskowej – szczególnie terytorialną służbę wojskową w suwalskim batalionie OT.

Tekst: mjr Wiesław Jankowski
Fot.: WKU Suwałki