Strona Główna BIP Strona Główna
-> 2017
 
2017-07-13 10:21:51
KWALIFIKUJEMY DO TERYTORIALNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
Dzisiaj, tj. 13. lipca 2017 r. w WKU ponownie zebrała się Komisja Kwalifikacyjnej do terytorialnej służby wojskowej (tsw).
Została ona powołana rozkazem Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Suwałkach. W jej skład wchodzą przedstawiciele Wojsk Obrony Terytorialnej i WKU. To już drugie posiedzenie Komisji, która rozpatrzy kolejnych kilkadziesiąt wniosków. Ze wszystkimi ochotnikami prowadzone są indywidualne rozmowy. Pytania o motywacje do służby zadają psycholog 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej z Białegostoku i żołnierze 12. batalionu lekkiej piechoty z Suwałk. Nad całością czuwa przewodniczący Komisji, oficer WKU w Suwałkach. To nie ostatnie posiedzenie Komisji w tym roku. WKU czeka na wnioski kolejnych ochotników do terytorialnej służby wojskowej. Powinni oni wykazać się wiedzą teoretyczną na temat tsw (Materiały do samokształcenia dla TSW). Osoby, które zostaną zakwalifikowane do służby wojskowej odbędą szkolenie na przełomie sierpnia i września br.

Terminy szkoleń dla osób, które zakwalifikują się do terytorialnej służby wojskowej:

1. Osoby bez złożonej przysięgi wojskowej i przeszkolenia wojskowego:
• Szkolenie podstawowe (16-dniowe): 19.08÷03.09.2017.
• Szkolenie weekendowe w 2017r.: 28÷29.10; 18÷19.11; 16-17.12.

2. Żołnierze rezerwy po złożonej przysiędze i odbytym przeszkoleniu wojskowym:
• Szkolenie wyrównawcze (8-dniowe): 27.08÷03.09.2017.
• Szkolenie weekendowe w 2017r.: 28÷29.10; 18÷19.11; 16-17.12.

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Suwałkach zaprasza kolejnych ochotników do składania wniosków o powołanie do terytorialnej służby wojskowej w suwalskim batalionie OT. Informacje tel. 261 347 357.