Strona Główna BIP Strona Główna
-> 2017
 
2017-04-12 13:47:34
KWALIFIKACJE DO WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ
Dzień 12-go kwietnia w WKU w Suwałkach był poświęcony rozmowom kwalifikacyjnym z kandydatami do terytorialnej służby wojskowej (tsw) w pododdziałach 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
Postępowanie przeprowadziła specjalnie wyznaczona w tym celu komisja, w której skład wchodził również przedstawiciel Brygady. W czasie rozmowy, wszyscy kandydaci wykazali się dobrym stanem wiedzy ogólnowojskowej, potwierdzili predyspozycje do pełnienia służby i tym samym uzyskali rekomendacje.  Już niedługo, po poddaniu się badaniom lekarskim i psychologicznym, kandydaci do tsw odbiorą powołania i udadzą się na pierwsze szkolenie w jednostce WOT.
Wojskowy Komendant Uzupełnień w Suwałkach zaprasza wszystkich zainteresowanych terytorialną służbą wojskową i służbą przygotowawczą do składania wniosków. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rekrutacji WKU w Suwałkach, ul. Wojska Polskiego 21a, tel. 261-347-357).


Tekst: mjr Wiesław Jankowski