Strona Główna BIP Strona Główna
-> 2017
 
2017-03-15 10:23:39
WSTĄP DO SŁUŻBY ZAWODOWEJ W WOJSKACH OBRONY TERYTORIALNEJ
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach informuje,
że w najbliższym czasie prowadzone będa rozmowy z żołnierzami rezerwy wyrażającymi swój akces do zawodowej służby wojskowej  w 1. Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w Białymstoku. Docelowe miejsce służby to batalion Obrony Terytorialnej w Suwałkach.

Kandydaci będą poddani egzaminowi ze sprawności fizycznej oraz rozmowie kwalifikacyjnej. Kwalifikacje (egzaminy) odbędą się w dniach:
— 20.04.2017 r. od godz. 09.00 - w korpusie oficerów oraz podoficerów;
— 25.04.2017 r. od godz. 09.00 - w korpusie oficerów oraz podoficerów;
— 27.04.2017 r. od godz. 09.00 - w korpusie szeregowych w Dowództwie 1. PBOT przy ul. Kawaleryjskiej 70 w Białymstoku.


Zainteresowani powinni posiadać strój sportowy, książeczkę wojskową, dowód osobisty, prawo jazdy i dokumenty potwierdzające kwalifikacje oraz CV.
Do kontaktów roboczych z ramienia 1. PBOT upoważniona jest kpt. Małgorzata REPNIK- tel. 261-398-691.

Informacje na temat terytorialnej służby wojskowej można również uzyskać w siedzibie WKU w Suwałkach przy ul. Wojska Polskiego 21A (tel. 261-347-357).

Tekst: mjr Wiesław Jankowski