Strona Główna BIP Strona Główna
-> 2017
 
2017-02-16 07:41:41
ZBLIŻA SIĘ KWALIFIKACJA WOJSKOWA W POWIECIE AUGUSTOWSKIM I SUWALSKIM
W dniu 15 lutego 2017 roku, w związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia kwalifikacji wojskowej w powiatach augustowskim i suwalskim, pracownicy Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień
w Suwałkach przeprowadzili szkolenie osób, które będą zakładały ewidencję wojskową i prowadziły zajęcia świetlicowe. W zajęciach uczestniczyły osoby zatrudnione przez Starostów. Tematyka dotyczyła ochrony danych osobowych, obsługi systemu informatycznego oraz promocji ochotniczych form służby wojskowej. Podsumowując szkolenie, Szef Wydziału Rekrutacji mjr Wiesław Jankowski wręczył wszystkim uczestnikom pamiątkowe certyfikaty.

Wojskowy Komendant Uzupełnień przypomina, że wezwani do kwalifikacji wojskowej, miedzy innymi powinni posiadać:
1. Dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.
2. Dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
3. Aktualną fotografię (3x4 cm) bez nakrycia głowy.
4. Dokumentację medyczną.

Szczegółowych informacji na temat kwalifikacji wojskowej udzielają pracownicy Wydziału Rekrutacji WKU w Suwałkach (tel. 261 347 357).


Tekst: mjr Wiesław Jankowski
Fot.: WKU w Suwałkach