Strona Główna BIP Strona Główna
-> 2017
 
2017-02-14 08:37:37
PODZIĘKOWANIA DOWÓDCY 1 PODLASKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ
W dniu 13.02.2017 roku Wojskowy Komendant Uzupełnień w Suwałkach ppłk Jarosław Kowalewski otrzymał podziękowania od Dowódcy 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk. Sławomira Kocanowskiego
za wzorowe przeprowadzenie kwalifikacji kandydatów na żołnierzy do 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej, przygotowanie spotkania środowiskowego z młodzieżą oraz przedstawicielami samorządu powiatu suwalskiego, policji, straży granicznej, straży pożarnej, lasów państwowych, klas mundurowych, straży ochrony kolei oraz aresztu śledczego.

Tekst: mjr Wiesław Jankowski