Strona Główna BIP Strona Główna
->Służba w NSR
 
2018-06-05 11:41:05
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach informuje,
że następujące jednostki wojskowe prowadzą lub będą prowadziły kwalifikacje do Narodowych Sił Rezerwowych spośród żołnierzy rezerwy:
1.    15 pułk przeciwlotniczy w Gołdapi (ul. Partyzantów 33) – w korpusie oficerów i podoficerów w różnych specjalnościach wojskowych. Informacje pod nr tel.: 261-336-244.
2.   9 batalion dowodzenia w Białobrzegach (ul. Osiedle Wojskowe 93) – w korpusie oficerów i podoficerów. Kwalifikacje odbędą się 07.06.2018 r. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 261-887-521.
3.   18 Pułk Rozpoznawczy w Białystoku (ul. Kawaleryjska - w korpusie oficerów w specjalnościach wojskowych: 40A01, 34A01, 30A01, 20B01, 38T03, 28B01. Kwalifikacje dla ochotników realizowane są, co drugi poniedziałek miesiąca od godz. 7: 30. Informacje pod nr tel.: 261-398-755.
4.   25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku (ul. Kawaleryjska 70) - w korpusie oficerów i podoficerów w specjalnościach wojskowych: 20B01, 38D01, 38B02, 38B03, 28B01, 40A01, 54C22. Kwalifikacje odbywać się będą w dniach: 18.06., 18.07., 22.08., 19.09., 17.10., 14.11., 12.12.2018r. Informacje pod nr tel.: 261-398-811.
5.   8 batalion radiotechniczny w Lipowcu – w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych zawodowych w specjalnościach wojskowych: 22G21, 22G24, 22G25, 28B33, 28B26, 40A01, 22G03. Preferowane jest wykształcenie techniczne (elektroniczne, elektryczne, elektromechaniczne). Poszukiwani są kierowcy kat. CE i D oraz ratownicy medyczni. Szczegóły kwalifikacji znajdują się na stronie internetowej 8brt.wp.mil.pl. w zakładce profesjonalizacja. Informacje pod nr tel.: 261- 343- 250; 261- 343 -171.
6.  10 Brygada Kawalerii Pancernej w Świętoszowie (ul. Sztabowa 1) - w korpusie szeregowych w specjalnościach wojskowych m.in.: kierowca, mechanik, operator, strzelec, elektromechanik, zwiadowca, radiotelefonista, saper, celowniczy, obsługa. Informacje pod nr tel.: 261 -685- 017.
7.    22 batalion piechoty górskiej w Kłodzku (ul. Walecznych 59) - w korpusie podoficerów oraz szeregowych w specjalnościach ogólnych i logistycznych. Informacje pod nr tel.: 261 -647 -217.
8.    10 pułk dowodzenia we Wrocławiu (ul. Trzmielowicka 28) - w korpusie podoficerów w SW z grupy osobowej łączności. Informacje pod nr tel.: 261 -655 -401.
9.    23 pułk artylerii w Bolesławcu (Al. Wojska Polskiego 54) - w korpusie oficerów, podoficerów oraz szeregowych w specjalnościach ogólnych i logistycznych. Bliższe informacje pod nr tel.: 261- 646 -612.
10.  1 dywizjon lotniczy w Leźnicy Wielkiej (95-043 Leźnica Wielka) – w korpusie oficerów, podoficerów oraz szeregowych w SW z grupy osobowej ruchu lotniczego. Informacje można uzyskać pod nr tel.: 261- 166 -406, 261 -168- 506.
11.   4 batalion inżynieryjny w Głogowie (ul. Wojska Polskiego 58) - w korpusie podoficerów w SW 34A21 i 34C24. Informacje pod nr tel.: 261-678-004.
12.  1 ośrodek radioelektroniczny w Grójcu (ul. Słomczyn ) - w korpusie oficerów w SW 30B01 i 28B01, w korpusie podoficerów w SW 22G21, 28T22, 28T23, 30T25, 30B24 oraz w korpusie szeregowych w SW 38T64, 38T65, 22G66, 30B69. Informacje można uzyskać pod nr tel.: 261- 513- 209; 261 -513 -441.
13.   2 ośrodek radioelektroniczny w Przasnyszu (ul. Makowska 69) – w korpusie oficerów i podoficerów w korpusie osobowym rozpoznania i walki elektronicznej oraz łączności i informatyki. Informacje można uzyskać pod nr tel.: 261-371-350.
14.   25 batalion dowodzenia w Tomaszowie Mazowieckim (ul. J. Piłsudskiego 72) – w korpusie podoficerów w specjalnościach wojskowych: 28B26, 28B34, 34A21, 34A62 oraz w korpusie szeregowych w specjalnościach, m.in.: kierowca-obsługa, zwiadowca-ratownik, radiotelefonista-kierowca, zwiadowca-ratownik, zwiadowca-obsługa, zwiadowca-nurek. Informacje można uzyskać pod nr tel.: 261- 167 -816.
15.    38 dywizjon zabezpieczenia OP w Sochaczewie – w korpusie podoficerów na stanowiska: (SW 38A21,SW 32B24, SW 22G21/99Z99, SW 28B32, SW 32B25) Informacje można uzyskać pod nr tel.: 261- 529- 625, 261- 529- 629.
16.   17 dywizjon lotniczy w Nowym Glinniku – w korpusie oficerów i podoficerów na stanowiska: szef służby zdrowia, oficer, dowódca, starszy instruktor, starszy technik. Informacje można uzyskać pod nr tel.: 261- 167- 614, 261- 167 -617.
17.    Powietrzna Jednostka Ewakuacji Medycznej w Nowym Glinniku – w korpusie oficerów i podoficerów na stanowiska: oficer, pielęgniarka, starszy technik śmigłowca. Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel.: 261- 167 -503.
18.  34 Brygada Kawalerii Pancernej w Żaganiu (ul. Żarska 1) – w korpusie oficerów i szeregowych w różnych specjalnościach wojskowych. Informacje można uzyskać pod nr tel.: 261-689-544.
19.   5 pułk artylerii w Sulechowie (ul. Wojska Polskiego 1) – w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych w różnych specjalnościach wojskowych. Informacje można uzyskać pod nr tel.: 261-569- 627
20.   25 grupa zabezpieczenia medycznego w Tomaszowie Mazowieckim (ul. J. Piłsudskiego 72) – w korpusie oficerów i podoficerów na stanowiska: lekarz, kierownik apteki, pielęgniarka, technik radiolog. Informacje można uzyskać pod nr tel.: 261- 167 -867
21.   1 batalion kawalerii powietrznej w Leźnicy Wielkiej – w korpusie podoficerów na stanowiska: pomocnik dowódcy plutonu, technik pododdziału. Informacje można uzyskać pod nr tel.: 261- 168 -506.
22.   11 batalion dowodzenia w Żaganiu (ul. Żarska) - w korpusie oficerów i podoficerów w specjalnościach wojskowych: 40B01, 36A01, 28D34, 28D25, 28B34, 28B26, 28B33. Kwalifikacje dla ochotników realizowane są w każdy czwartek (po telefonicznym uzgodnieniu terminu). Informacje pod nr tel.: 261-688-360.
23.   11 batalion remontowy w Żaganiu (ul. Żarska) – w korpusie oficerów w specjalności szefa służby zdrowia oraz dowódcy ośrodka analizy skażeń i podoficerów m.in. w specjalnościach: specjalisty, dowódcy aparatowni, starszych techników dowódcy obsługi, dowódcy drużyny remontowej, kierownika warsztatu.  Kwalifikacje odbywać się będą od godz. 08:00 w dniach:
03.07.,07.08.,11.09.,09.10.,06.11.,04.12.2018r. Informacje można uzyskać pod nr tel.: 261- 688 - 386.
24.   16 batalion saperów w Nisku (ul. Sandomierska) – w korpusie oficerów i podoficerów w specjalnościach wojskowych: 40A01, 54B21, 34A21, 20B21, 36A21, 54D24, 34A28, 40H21, 38T31, 34B21, 34B23. Szczegółowe informacje pod nr tel.: 261152650.
25.    5 batalion saperów w Krośnie Odrzańskim (ul. Piastów 7) – w korpusie podoficerów i szeregowych w specjalnościach logistycznych (kierowca, obsługa, operator). Informacje można uzyskać pod nr tel.: 261- 672- 151.
26.   6 batalion chemiczny SP w Śremie (ul. Sikorskiego 2) - w korpusie oficerów i podoficerów w różnych specjalnościach wojskowych. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 261-524-671.
27.   Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach (ul. Wojska Polskiego 300) – w korpusie oficerów w SW 20B01. Kwalifikacje odbywać się będą od godz. 7:30 w dniach: 26.06., 25.09., 30.10., 27.11., 11.12.2018 r. Informacje można uzyskać pod nr tel.: 261- 174-259.
28.   16 batalion powietrznodesantowy w Krakowie (ul. Wrocławska 82) – w korpusie szeregowych w specjalności wojskowej 38T64/38B61(kierowca-kucharz). Informacje można uzyskać pod nr tel.: 261-134-551.
29.  6 batalion dowodzenia w Krakowie (ul. Ułanów 43) – w korpusie podoficerów na stanowiska m.in.: pdf. sztabowy, instruktor, pełnomocnik ds. ochrony inf. niejawnych, technik pododdziału, starszy technik, dowódca aparatowni, dowódca drużyny, dowódca stacji, starszy nurek, dowódca obsługi, dowódca ośrodka analizy skażeń. Kwalifikacje odbywać się będą od godz. 08:00 w dniach: 12.06., 3.07., 28.08., 18.09., 16.10., 06.11., 04.12.2018r. Informacje można uzyskać pod nr tel.: 261-135-532 lub 261-135-538.
30.   6 batalion logistyczny w Krakowie (ul. Głowackiego 11) - w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych w różnych specjalnościach wojskowych. Kwalifikacje będą prowadzone od godz. 8:00 w dniach: 13.06., 12.09., 10.10., 07.11., 12.12.2018r. Informacje pod nr tel.: 261-134-266
31.   8 Baza Lotnictwa Transportowego - w korpusie podoficerów i szeregowych na stanowiska: kierownik kuchni i stołówki, podoficer zaopatrzenia, kierowca (kat. C). Informacje można uzyskać pod nr tel.: 261-135-532 lub 261-136-183.
32.  8 Baza Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu – w korpusie oficerów i podoficerów w różnych specjalnościach wojskowych. Szczegółowe informacje pod nr tel.: 261-525-515 oraz 261-525-516.
33.  15 Brygada Wsparcia Dowodzenia w Sieradzu (ul. Mickiewicza 6) – w korpusie oficerów i podoficerów (sierż., mł. chor.) oraz szeregowych w różnych specjalnościach wojskowych. Szczegółowe informacje zawarte są na stronie www.15sbwd.wp.mil.pl. oraz pod nr tel.: 261-611-464; 261-611-525.
34.   5 pułk inżynieryjny Szczecin-Podjuchy (ul. Metalowa 39) – w korpusie podoficerów m.in. w specjalnościach: 50A01, 34A03,34A01, 38C01,28B05, 52A01, 54B01, 40A01, 40A06 i oficerów w specjalnościach: 50A01, 34A03, 34A01, 38C01, 28B05, 52A01, 54B01, 40A01, 40A06. Informacje pod nr tel.: 261- 454- 590; 261- 454- 788.
35.    Ośrodek Rozpoznania Obrazowego w Białobrzegach (ul. Oś. Wojskowe 93) garnizon Zegrze – w korpusie podoficerów w specjalnościach: analityka i starszego analityka. Kwalifikacje odbywać się będą po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Informacje pod nr tel.:261-887-372; 261-887-380.
36.    10 Brygada Kawalerii Pancernej w Świętoszowie (ul. Sztabowa 2) – w korpusie szeregowych w specjalności kierowcy i pomocnika kierowcy. Informacje pod nr tel.: 261-685-024.
37.    6 batalion powietrznodesantowy w Gliwicach (ul. Gen. Andersa 47) - w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych, Kwalifikacje odbywać się będą od godz. 08:00  w dniach: 13.06., 5 i 12.09., 3 i 10., 7 i 14.11., 5 i 12.12.2018r. Informacje pod nr tel.: 261-111-726; 261-111-718.
38.    3 batalion radiotechniczny w Sandomierzu (ul. Mickiewicza 38) - w korpusie oficerów w specjalności radiolokacja naziemna. Informacje pod nr tel.: 261- 514-501.
39.    8 Flotylla Obrony Wybrzeża - w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych, w niżej wymienionych jednostkach:
- 12 Dywizjon Trałowców ( ul. Steyera 28, Świnoujście) Informacje pod nr tel.: 261-242-521.
- 13 Dywizjon Trałowców (ul. Śmidowicza 48, Gdynia). Informacje pod nr tel.: 261-267-470, 261- 267- 446.
- 2 Dywizjon Okrętów Transportowo Minowych (ul. Steyera 28, Świnoujście). Informacje pod nr tel.: 261-242-604, 261-242-208
- 8 Batalion Saperów MW (ul. Marynarki Wojennej 16, Dziwnów). Informacje pod nr tel.: 261-248-272, 261-124-272.
- Komenda Portu Wojennego ( ul. Steyera 28, Świnoujście). Informacje pod nr tel.: 261-242-227, 261-242-511.


Kandydaci przystępujący do kwalifikacji będą poddani: - egzaminowi ze szkolenia fizycznego; - rozmowie kwalifikacyjnej.
Zainteresowani powinni ze sobą posiadać:

a. książeczkę wojskową
b. dowód osobisty
c. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego w ramach sprawdzianu z WF
d. dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje, uprawnienia itp.
e. strój i obuwie sportowe
Szczegółowych informacji udziela Wydział Rekrutacji WKU w Suwałkach, ul. W. Polskiego 21a (tel. 261-347-357).
SZEF WYDZIAŁU REKRUTACJI
wz. ppor. Bartosz Kaliszewski