Strona Główna BIP Strona Główna
->Służba w NSR
 
2017-12-04 15:40:45
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach informuje, że
następujące jednostki wojskowe prowadzą lub będą prowadziły kwalifikacje do Narodowych Sił Rezerwowych spośród żołnierzy rezerwy:

1. 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku (ul. Kawaleryjska 70) – w korpusie oficerów (młodszy oficer, oficer) w grupie osobowej lekarzy, materiałowej oraz ogólnej, a także podoficerów w grupie osobowej administracji wojskowej. Kwalifikacje w 2017 r. będą prowadzone w dniach: 13.12. Informacje pod nr tel.: 261 -398 -832.
2. 8 batalion radiotechniczny w Lipowcu – w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych zawodowych. Preferowane jest wykształcenie techniczne (elektroniczne, elektryczne, elektromechaniczne). Poszukiwani są kierowcy kat. CE i D oraz ratownicy medyczni. Szczegóły kwalifikacji znajdują się na stronie internetowej 8brt.wp.mil.pl. w zakładce profesjonalizacja. Informacje pod nr tel.: 261- 343- 250; 261- 343 -171.
3. 6 Brygada Powietrznodesantowa w Krakowie (ul. Wrocławska 21) – w 2017 r. w podległych jednostkach wojskowych w następujących terminach:
• 6 batalion logistyczny w Krakowie (ul. Głowackiego 11) – 13.12. Bliższe informacje pod nr tel.: 261- 134- 466. 261- 134 -022;
• 6 batalion powietrznodesantowy w Gliwicach (ul. gen. Andersa 47) – 06,13.12. Bliższe informacje pod nr tel.: 261 -111 -718, 261 -111- 726;
• 18 batalion powietrznodesantowy w Krakowie (ul. Wrocławska 82) –05,12.12. Bliższe informacje pod nr tel.: 261134602, 261134551;
• 18 batalion powietrznodesantowy w Bielsku Białej (ul. Bardowskiego 3) – 06,20.12. Informacje pod nr tel.: 261 -123- 432, 261- 123- 241.
4. 10 Brygada Kawalerii Pancernej w Świętoszowie (ul. Sztabowa 1) - w korpusie szeregowych w specjalnościach wojskowych m.in.: kierowca, mechanik, operator, strzelec, elektromechanik, zwiadowca, radiotelefonista, saper, celowniczy, obsługa. Informacje pod nr tel.: 261 -685- 017.
5. 22 batalion piechoty górskiej w Kłodzku (ul. Walecznych 59) - w korpusie podoficerów oraz szeregowych w specjalnościach ogólnych i logistycznych. Informacje pod nr tel.: 261 -647 -217.
6. 10 pułk dowodzenia we Wrocławiu (ul. Trzmielowicka 28) - w korpusie podoficerów w SW z grupy osobowej łączności. Informacje pod nr tel.: 261 -655 -401.
7. 23 pułk artylerii w Bolesławcu (Al. Wojska Polskiego 54) - w korpusie oficerów, podoficerów oraz szeregowych w specjalnościach ogólnych i logistycznych. Bliższe informacje pod nr tel.: 261- 646 -612.
8. 1 dywizjon lotniczy w Leźnicy Wielkiej (95-043 Leźnica Wielka) – w korpusie oficerów podoficerów oraz szeregowych w SW z grupy osobowej ruchu lotniczego. Informacje można uzyskać pod nr tel.: 261- 166 -406, 261 -168- 506.
9. 4 batalion inżynieryjny w Głogowie (ul. Wojska Polskiego 58) - w korpusie podoficerów w SW 34A21 i 34C24. Informacje pod nr tel.: 261-678-004.
10. 1 ośrodek radioelektroniczny w Grójcu (ul. Słomczyn ) - w korpusie oficerów w SW 30B01 i 28B01, w korpusie podoficerów w SW 22G21, 28T22, 28T23, 30T25, 30B24 oraz w korpusie szeregowych w SW 38T64, 38T65, 22G66, 30B69. Informacje można uzyskać pod nr tel.:261- 513- 209; 261 -513 -441.
11. 25 batalion dowodzenia w Tomaszowie Mazowieckim (ul. J. Piłsudskiego 72) – w korpusie podoficerów w specjalnościach wojskowych: 28B26, 28B34, 34A21, 34A62 oraz w korpusie szeregowych w specjalnościach, m.in.: kierowca-obsługa, zwiadowca-ratownik, radiotelefonista-kierowca, zwiadowca-ratownik, zwiadowca-obsługa, zwiadowca-nurek. Informacje można uzyskać pod nr tel.: 261- 167 -816.
12. 38 dywizjon zabezpieczenia OP w Sochaczewie – w korpusie oficerów i podoficerów na stanowiska: oficer (SW 54B22), podoficer (SW 38A21, 36A21, 34A21, 32B25), pdf. młodszy (SW 28B26). Informacje można uzyskać pod nr tel.: 261- 529- 625, 261- 529- 629.
13. 17 dywizjon lotniczy w Nowym Glinniku – w korpusie oficerów i podoficerów na stanowiska: szef służby zdrowia, oficer, dowódca, starszy instruktor, starszy technik. Informacje można uzyskać pod nr tel.: 261- 167- 614, 261- 167 -617.
14. Powietrzna Jednostka Ewakuacji Medycznej w Nowym Glinniku – w korpusie oficerów i podoficerów na stanowiska: oficer, pielęgniarka, starszy technik śmigłowca. Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel.: 261- 167 -503.
15. 34 Brygada Kawalerii Pancernej w Żaganiu (ul. Żarska 1) – w korpusie oficerów i szeregowych w różnych specjalnościach wojskowych. Informacje można uzyskać pod nr tel.: 261-689-544.
16. 5 pułk artylerii w Sulechowie (ul. Wojska Polskiego 1) – w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych w różnych specjalnościach wojskowych. Informacje można uzyskać pod nr tel.: 261-569- 627
17. 25 grupa zabezpieczenia medycznego w Tomaszowie Mazowieckim (ul. J. Piłsudskiego 72) – w korpusie oficerów i podoficerów na stanowiska: lekarz, kierownik apteki, pielęgniarka, technik radiolog. Informacje można uzyskać pod nr tel.: 261- 167 -867
18. 1 batalion kawalerii powietrznej w Leźnicy Wielkiej – w korpusie podoficerów na stanowiska: pomocnik dowódcy plutonu, technik pododdziału. Informacje można uzyskać pod nr tel.: 261- 168 -506.
19. 11 batalion remontowy w Żaganiu (ul. Żarska) – w korpusie oficerów w specjalności szefa służby zdrowia oraz dowódcy ośrodka analizy skażeń i podoficerów m.in. w specjalnościach : specjalisty, dowódcy aparatowni, starszych techników dowódcy obsługi, dowódcy drużyny remontowej, kierownika warsztatu. Kwalifikacje odbywać się będą w każdy czwartek po telefonicznym uzgodnieniu. Informacje można uzyskać pod nr tel.: 261- 688 - 386.
20. 5 batalion saperów w Krośnie Odrzańskim (ul. Piastów 7) – w korpusie podoficerów i szeregowych w specjalnościach logistycznych (kierowca, obsługa, operator). Informacje można uzyskać pod nr tel.: 261- 672- 151.
21. Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach (ul. Wojska Polskiego 300) – w korpusie oficerów w SW 20B01. Informacje można uzyskać pod nr tel.: 261- 174-340.
22. 6 batalion dowodzenia w Krakowie (ul. Ułanów 43) – w korpusie podoficerów na stanowiska m.in.: pdf. sztabowy, instruktor, pełnomocnik ds. ochrony inf. niejawnych, technik pododdziału, starszy technik, dowódca aparatowni, dowódca drużyny, dowódca stacji, starszy nurek, dowódca obsługi, dowódca ośrodka analizy skażeń. Informacje można uzyskać pod nr tel.: 261-135-532 lub 261-135-538.
23. Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych (ul. W. Polskiego 300) w dniu 12 września 2017 r w korpusie oficerów (ppor./por., por./kpt.), w specjalnościach 20B01. Informacje można uzyskać pod nr tel.: 261-174-305 lub 261-174-268.
24. 8 Baza Lotnictwa Transportowego - w korpusie podoficerów i szeregowych na stanowiska: kierownik kuchni i stołówki, podoficer zaopatrzenia, kierowca (kat. C). Informacje można uzyskać pod nr tel.: 261-135-532 lub 261-136-183.
25. 15 Brygada Wsparcia Dowodzenia w Sieradzu (ul. Mickiewicza 6) – w korpusie oficerów i podoficerów (sierż., mł. chor.) oraz szeregowych w różnych specjalnościach wojskowych. Szczegółowe informacje zawarte są na stronie www.15sbwd.wp.mil.pl. oraz pod nr tel.: 261-611-464; 261-611-525.
26. 5 pułk inżynieryjny Szczecin-Podjuchy (ul. Metalowa 39) – w korpusie podoficerów m.in. w specjalnościach: 50A01, 34A03,34A01, 38C01,28B05, 52A01,54B01, 40A01, 40A06 i oficerów w specjalnościach: 50A01, 34A03,34A01, 38C01,28B05, 52A01,54B01, 40A01, 40A06. Informacje pod nr tel.: 261- 454- 590; 261- 454- 788.
27. Ośrodek Rozpoznania Obrazowego w Białobrzegach (ul. Oś. Wojskowe 93) garnizon Zegrze –w korpusie podoficerów w specjalnościach: analityka i starszego analityka. Kwalifikacje odbywać się będą po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Informacje pod nr tel.:261-887-372; 261-887-380.
28. 10 Brygada Kawalerii Pancernej w Świętoszowie (ul. Sztabowa 2) – w korpusie szeregowych w specjalności kierowcy i pomocnika kierowcy. Informacje pod nr tel.: 261-685-024.
29. 1 ośrodek radioelektroniczny w Grójcu (ul. Słomczyn-Kącin 1) – w korpusie podoficerów i szeregowych zawodowych do służby w m. Suwałki, Lidzbark, Roskosz, Zamość, Węgorzewo, Chełm, Braniewo, Przemyśl, Lidzbark, Lębork, Grójec, w specjalnościach m. in.: kierowcy, elektromechanika, nasłuchowca, technika, d-cy plutonu i kompanii, pdf. specjalisty, pdf. sztabowego, dyżurnego operacyjnego, itp. Kwalifikacje odbędą się w dniu 28.11.2017r. W przypadku większej liczby chętnych istnieje możliwość zorganizowania kwalifikacji w terminie wcześniejszym - terminy kwalifikacji po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Informacje pod nr tel.: 261-513-441.
30. 6 batalion powietrznodesantowy w Gliwicach (ul. Gen. Andersa 47) - w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych, Kwalifikacje odbywać się będą od godz. 08:00 w dniach: 13.12.2017r.; 3 i 10.01., 7 i 14.02., 7 i 14.03., 4 i11.04., 9 i 16.05., 6 i 13.06., 5 i 12.09., 3 i 10., 7 i 14.11., 5 i 12.12.2018r. Informacje pod nr tel.: 261-111-726; 261-111-718.

Kandydaci przystępujący do kwalifikacji będą poddani:
- egzaminowi ze szkolenia fizycznego;
- rozmowie kwalifikacyjnej.

Zainteresowani powinni ze sobą posiadać:
a. książeczkę wojskową
b. dowód osobisty
c. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego w ramach sprawdzianu z WF
d. dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje, uprawnienia itp.
e. strój i obuwie sportowe