Strona Główna BIP Strona Główna
->Służba w NSR
 
2017-10-11 14:13:48
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach informuje, że
następujące jednostki wojskowe prowadzą lub będą prowadziły kwalifikacje do Narodowych Sił Rezerwowych spośród żołnierzy rezerwy:
1. 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku (ul. Kawaleryjska 70) – w korpusie oficerów (młodszy oficer, oficer) w grupie osobowej lekarzy, materiałowej oraz ogólnej, a także podoficerów w grupie osobowej administracji wojskowej. Kwalifikacje w 2017 r. będą prowadzone w dniach: 18.10., 22.11., 13.12. Bliższe informacje pod nr tel.: 261 398 832.
2. 8 batalion radiotechniczny w Lipowcu – w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych zawodowych. Preferowane jest wykształcenie techniczne (elektroniczne, elektryczne, elektromechaniczne). Poszukiwani są kierowcy kat. CE i D oraz ratownicy medyczni. Szczegóły kwalifikacji znajdują się na stronie internetowej 8brt.wp.mil.pl. w zakładce profesjonalizacja. Bliższe informacje pod nr tel.: 261 343 250; 261 343 171.
3. 6 Brygada Powietrznodesantowa w Krakowie (ul. Wrocławska 21) – w 2017 r. w podległych jednostkach wojskowych w następujących terminach:
• 6 batalion dowodzenia w Krakowie (ul. Ułanów 43) –14.11., 05.12. –na stanowiska: instruktor, podoficer sztabowy, pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, starszy technik, dowódca aparatowni, dowódca stacji, dowódca drużyny, technik pododdziału, starszy nurek, dowódca ośrodka analizy skażeń. Bliższe informacje pod nr tel.: 261 135 652, 261 135 537; 261 135 532;
• 6 batalion logistyczny w Krakowie (ul. Głowackiego 11) –08.11., 13.12. Bliższe informacje pod nr tel.: 261 134 466. 261 134 022;
• 6 batalion powietrznodesantowy w Gliwicach (ul. gen. Andersa 47) –25.10., 08,29.11., 06,13.12. Bliższe informacje pod nr tel.: 261 111 718, 261 111 726;
• 18 batalion powietrznodesantowy w Krakowie (ul. Wrocławska 82) –24.10., 14,28.11., 05,12.12. Bliższe informacje pod nr tel.: 261134602, 261134551;
• 18 batalion powietrznodesantowy w Bielsku Białej (ul. Bardowskiego 3) –18.10., 08,22.11., 06,20.12. Bliższe informacje pod nr tel.: 261 123 432, 261 123 241.
4. 10 Brygada Kawalerii Pancernej w Świętoszowie (ul. Sztabowa 1) - w korpusie szeregowych w specjalnościach wojskowych m.in.: kierowca, mechanik, operator, strzelec, elektromechanik, zwiadowca, radiotelefonista, saper, celowniczy, obsługa. Bliższe informacje pod nr tel.: 261 685 017.
5. 22 batalion piechoty górskiej w Kłodzku (ul. Walecznych 59) - w korpusie podoficerów oraz szeregowych w specjalnościach ogólnych i logistycznych. Bliższe informacje pod nr tel.: 261 647 217.
6. 10 pułk dowodzenia we Wrocławiu (ul. Trzmielowicka 28) - w korpusie podoficerów w SW z grupy osobowej łączności. Bliższe informacje pod nr tel.: 261 655 401.
7. 23 pułk artylerii w Bolesławcu (Al. Wojska Polskiego 54) - w korpusie oficerów, podoficerów oraz szeregowych w specjalnościach ogólnych i logistycznych. Bliższe informacje pod nr tel.: 261 646 612.
8. 1 dywizjon lotniczy w Leźnicy Wielkiej (95-043 Leźnica Wielka) – w korpusie oficerów podoficerów oraz szeregowych w SW z grupy osobowej ruchu lotniczego. Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel.: 261 166 406, 261 168 506.
9. 4 batalion inżynieryjny w Głogowie (ul. Wojska Polskiego 58) - w korpusie podoficerów w SW 34A21 i 34C24. Bliższe informacje pod nr tel.: 261-678-004.
10. 1 ośrodek radioelektroniczny w Grójcu (ul. Słomczyn ) - w korpusie oficerów w SW 30B01 i 28B01, w korpusie podoficerów w SW 22G21, 28T22, 28T23, 30T25, 30B24 oraz w korpusie szeregowych w SW 38T64, 38T65, 22G66, 30B69. Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel.:261 513 209; 261 513 441.
11. 25 batalion dowodzenia w Tomaszowie Mazowieckim (ul. J. Piłsudskiego 72) – w korpusie podoficerów w specjalnościach wojskowych: 28B26, 28B34, 34A21, 34A62 oraz w korpusie szeregowych w specjalnościach, m.in.: kierowca-obsługa, zwiadowca-ratownik, radiotelefonista-kierowca, zwiadowca-ratownik, zwiadowca-obsługa, zwiadowca-nurek. Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel.: 261 167 816.
12. 38 dywizjon zabezpieczenia OP w Sochaczewie – w korpusie oficerów i podoficerów na stanowiska: oficer (SW 54B22), podoficer (SW 38A21, 36A21, 34A21, 32B25), pdf. młodszy (SW 28B26). Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel.: 261 529 625, 261 529 629.
13. 17 dywizjon lotniczy w Nowym Glinniku – w korpusie oficerów i podoficerów na stanowiska: szef służby zdrowia, oficer, dowódca, starszy instruktor, starszy technik. Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel.: 261 167 614, 261 167 617.
14. Powietrzna Jednostka Ewakuacji Medycznej w Nowym Glinniku – w korpusie oficerów i podoficerów na stanowiska: oficer, pielęgniarka, starszy technik śmigłowca. Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel.: 261 167 503.
15. 34 Brygada Kawalerii Pancernej w Żaganiu (ul. Żarska 1) – w korpusie oficerów i szeregowych w różnych specjalnościach wojskowych. Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel.: 261-689-544.
16. 5 pułk artylerii w Sulechowie (ul. Wojska Polskiego 1) – w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych w różnych specjalnościach wojskowych. Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel.: 261-569- 627
17. 25 grupa zabezpieczenia medycznego w Tomaszowie Mazowieckim (ul. J.Piłsudskiego 72) – w korpusie oficerów i podoficerów na stanowiska: lekarz, kierownik apteki, pielęgniarka, technik radiolog. Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel.: 261 167 867
18. 1 batalion kawalerii powietrznej w Leźnicy Wielkiej – w korpusie podoficerów na stanowiska: pomocnik dowódcy plutonu, technik pododdziału. Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel.: 261 168 506.
19. 11 batalion remontowy w Żaganiu (ul. Żarska) – w korpusie oficerów i podoficerów w specjalnościach logistycznych, st. Technika, dowódcy obsługi, drużyny lub aparatowni.. Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel.: 261 688386.
20. 5 batalion saperów w Krośnie Odrzańskim (ul. Piastów 7) – w korpusie podoficerów i szeregowych w specjalnościach logistycznych (kierowca, obsługa, operator). Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel.: 261 672 151.
21. Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach (ul. Wojska Polskiego 300) – w korpusie oficerów w SW 20B01. Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel.: 261 174340.
22. 6 batalion dowodzenia w Krakowie (ul. Ułanów 43) – w korpusie podoficerów na stanowiska m.in.: pdf. sztabowy, instruktor, pełnomocnik ds. ochrony inf. niejawnych, technik pododdziału, starszy technik, dowódca aparatowni, dowódca drużyny, dowódca stacji, starszy nurek, dowódca obsługi, dowódca ośrodka analizy skażeń. Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel.: 261-135-532 lub 261-135-538.
23. Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych (ul. W. Polskiego 300) w dniu 12 września 2017 r w korpusie oficerów (ppor./por., por./kpt.), w specjalnościach 20B01. Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel.: 261-174-305 lub 261-174-268.
24. 8 Baza Lotnictwa Transportowego - w korpusie podoficerów i szeregowych na stanowiska: kierownik kuchni i stołówki, podoficer zaopatrzenia, kierowca (kat. C). Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel.: 261-135-532 lub 261-136-183.
25. Jednostka Wojskowa 4539 w Białobrzegach - w korpusie szeregowych w specjalnościach kierowcy : 38T64, 28B70. Kwalifikacje odbędą się w dniu 25.10.2017r. Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel.: 261-887-521.


Kandydaci przystępujący do kwalifikacji będą poddani:
- egzaminowi ze szkolenia fizycznego;
- rozmowie kwalifikacyjnej.

Zainteresowani powinni ze sobą posiadać:
a. książeczkę wojskową
b. dowód osobisty
c. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego w ramach sprawdzianu z WF
d. dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje, uprawnienia itp.
e. strój i obuwie sportowe

Szczegółowych informacji udziela Wydział Rekrutacji WKU w Suwałkach, ul. W. Polskiego 21a (tel. 261-347-357).

SZEF WYDZIAŁU REKRUTACJI

mjr Wiesław JANKOWSKI