Strona Główna BIP Strona Główna
->Służba w NSR
 
2017-03-02 09:41:27
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach informuje, że
następujące jednostki wojskowe prowadzą lub będą prowadziły kwalifikacje do Narodowych Sił Rezerwowych spośród żołnierzy rezerwy:
1. Wojewódzki Sztab Wojskowy w Białymstoku (ul. Kawaleryjska 70/3) – przeprowadzi postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów do służby w kompanii NSR w dniu 14.03.2017 r. w godzinach 9.00-14.00. Kandydaci powinni posiadać ze sobą strój sportowy. Szczegółowe informacje dotyczące kwalifikacji można uzyskać w WKU w Suwałkach pod nr tel.: 261-347-358.
2. 8 batalion radiotechniczny w Lipowcu (JW 2031 Szczytno) - w korpusie oficerów w SW 40A01, 22G03, 22G01 oraz w korpusie podoficerów w SW 22G24, 22G25, 28B26. Bliższe informacje pod nr tel.: 261-343-250, 261-343-171.
3. 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku (ul. Kawaleryjska 70) – w korpusie oficerów (młodszy oficer, oficer) w grupie osobowej lekarzy, materiałowej oraz ogólnej, a także podoficera w grupie osobowej administracji wojskowej. Kwalifikacje w 2017 r. będą prowadzone w dniach: 18.01., 22.02., 22.03., 19.04., 24.05., 21.06., 19.07., 23.08., 20.09., 18.10., 22.11., 13.12. Bliższe informacje pod nr tel.: 261 398 832.
4. 6 Brygada Powietrznodesantowa w Krakowie (ul. Wrocławska 21) – w 2017 r. w podległych jednostkach wojskowych w następujących terminach: • 6 batalion dowodzenia w Krakowie (ul. Ułanów 43) – 17.01., 14.02., 14.03., 11.04., 16.05., 20.06., 04.07., 29.08., 19.09., 10.10., 14.11., 05.12. Bliższe informacje pod nr tel.: 261 135 652, 261 135 537; 261 135 538; • 6 batalion logistyczny w Krakowie (ul. Głowackiego 11) – 11.01., 08.02., 08.03., 12.04., 10.05., 14.06., 13.09., 11.10., 08.11., 13.12. Bliższe informacje pod nr tel.: 261 134 466. 261 134 022; • 6 batalion powietrznodesantowy w Gliwicach (ul. gen. Andersa 47) – 11,18.01., 08,15.02, 08,15.03., 12,19.04., 10,24.05., 07,28.06., 06,27.09., 04,25.10., 08,29.11., 06,13.12. Bliższe informacje pod nr tel.: 261 111 718, 261 111 726; • 18 batalion powietrznodesantowy w Krakowie (ul. Wrocławska 82) – 10,24.01., 07,21.02., 07,21.03., 11,25.04., 09,23.05., 13,27.06., 12,26.09., 10,24.10., 14,28.11., 05,12.12. Bliższe informacje pod nr tel.: 261134602, 261134551; • 18 batalion powietrznodesantowy w Bielsku Białej (ul. Bardowskiego 3) – 11,25.01., 08,22.02., 08,22.03., 05,19.04., 10,24.05., 07,21.06., 06,20.09., 04,18.10., 08,22.11., 06,20.12. Bliższe informacje pod nr tel.: 261 123 432, 261 123 241.
5. 10 Brygada Kawalerii Pancernej w Świętoszowie (ul. Sztabowa 1) - w korpusie szeregowych w specjalnościach wojskowych m.in.: kierowca, mechanik, operator, strzelec, elektromechanik, zwiadowca, radiotelefonista, saper, celowniczy, obsługa. Bliższe informacje pod nr tel.: 261 685 017.
6. 22 batalion piechoty górskiej w Kłodzku (ul. Walecznych 59) - w korpusie podoficerów oraz szeregowych w specjalnościach ogólnych i logistycznych. Bliższe informacje pod nr tel.: 261 647 217.
7. 10 pułk dowodzenia we Wrocławiu (ul. Trzmielowicka 28) - w korpusie podoficerów w SW z grupy osobowej łączności. Bliższe informacje pod nr tel.: 261 655 401.
8. 23 pułk artylerii w Bolesławcu (Al. Wojska Polskiego 54) - w korpusie oficerów, podoficerów oraz szeregowych w specjalnościach ogólnych i logistycznych. Bliższe informacje pod nr tel.: 261 646 612.
9. 1 dywizjon lotniczy w Leźnicy Wielkiej (95-043 Leźnica Wielka) – w korpusie oficerów podoficerów oraz szeregowych w SW z grupy osobowej ruchu lotniczego. Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel.: 261 166 406, 261 168 506.
10. 4 batalion inżynieryjny w Głogowie (ul. Wojska Polskiego 58) - w korpusie podoficerów w SW 34A21 i 34C24. Bliższe informacje pod nr tel.: 261-678-004.
11. 1 ośrodek radioelektroniczny w Grójcu (ul. Słomczyn ) - w korpusie oficerów w SW 30B01 i 28B01, w korpusie podoficerów w SW 22G21, 28T22, 28T23, 30T25, 30B24 oraz w korpusie szeregowych w SW 38T64, 38T65, 22G66, 30B69. Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel.:261 513 209; 261 513 441.
12. 25 batalion dowodzenia w Tomaszowie Mazowieckim (ul. J. Piłsudskiego 72) – w korpusie podoficerów w specjalnościach wojskowych: 28B26, 28B34, 34A21, 34A62 oraz w korpusie szeregowych w specjalnościach, m.in.: kierowca-obsługa, zwiadowca-ratownik, radiotelefonista-kierowca, zwiadowca-ratownik, zwiadowca-obsługa, zwiadowca-nurek. Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel.: 261 167 816.
13. 38 dywizjon zabezpieczenia OP w Sochaczewie – w korpusie oficerów i podoficerów na stanowiska: oficer (SW 54B22), podoficer (SW 38A21, 36A21, 34A21, 32B25), pdf. młodszy (SW 28B26). Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel.: 261 529 625, 261 529 629.
14. 7 dywizjon lotniczy w Nowym Glinniku – w korpusie oficerów i podoficerów na stanowiska: szef służby zdrowia, oficer, dowódca, starszy instruktor, starszy technik. Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel.: 261 167 614, 261 167 617.
15. Powietrzna Jednostka Ewakuacji Medycznej w Nowym Glinniku – w korpusie oficerów i podoficerów na stanowiska: oficer, pielęgniarka, starszy technik śmigłowca. Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel.: 261 167 503.
16. 34 Brygada Kawalerii Pancernej w Żaganiu (ul. Żarska 1) – w korpusie oficerów i szeregowych w różnych specjalnościach wojskowych. Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel.: 261-689-544.
17. 5 pułk artylerii w Sulechowie (ul. Wojska Polskiego 1) – w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych w różnych specjalnościach wojskowych. Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel.: 261-569- 627
18. 25 grupa zabezpieczenia medycznego w Tomaszowie Mazowieckim (ul. J.Piłsudskiego 72) – w korpusie oficerów i podoficerów na stanowiska: lekarz, kierownik apteki, pielęgniarka, technik radiolog. Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel.: 261 167 867
19. 1 batalion kawalerii powietrznej w Leźnicy Wielkiej – w korpusie podoficerów na stanowiska: pomocnik dowódcy plutonu, technik pododdziału. Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel.: 261 168 506.
20. 11 batalion remontowy w Żaganiu (ul. Żarska) – w korpusie oficerów i podoficerów w specjalnościach logistycznych. Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel.: 261 689 544.
21. 5 batalion saperów w Krośnie Odrzańskim (ul. Piastów 7) – w korpusie podoficerów i szeregowych w specjalnościach logistycznych (kierowca, obsługa, operator). Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel.: 261 672 151.

Kandydaci przystępujący do kwalifikacji będą poddani:
- egzaminowi ze szkolenia fizycznego;
- rozmowie kwalifikacyjnej.

Zainteresowani powinni ze sobą posiadać:
a. książeczkę wojskową
b. dowód osobisty
c. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego w ramach sprawdzianu z WF
d. dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje, uprawnienia itp.
e. strój i obuwie sportowe

Po szczegółowe informacje zapraszamy do Wydziału Rekrutacji WKU w Suwałkach, ul. W. Polskiego 21a (tel. 261-347-357).

SZEF WYDZIAŁU REKRUTACJI

mjr Wiesław JANKOWSKI