Strona Główna BIP Strona Główna
->Udostępnienie Informacji Publicznej
 

Podstawa prawna

Dokumenty 

Tryb wnioskowy 

Realizacja wniosków 

Informacja publiczna, która nie została opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.

Wnioski realizuje: 

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Suwałkach poprzez Szefa Wydziału Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami oraz Szefa Wydziału Rekrutacji

Adres korespondencyjny: 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach
ul. Wojska Polskiego 21a 16 - 400 Suwałki

tel: 261347244

e-mail: wkusuwalki@ron.mil.pl

Złożenie wniosku

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może być złożony w formie:

  • ustnej lub telefonicznej;
  • pisemnej;
  • za pośrednictwem platformy ePUAP;
  • dostarczony osobiście.

W przypadku telefonicznego zgłoszenia wniosku, informacja jest udzielana niezwłocznie. Jeżeli nie jest możliwe niezwłoczne udzielenie odpowiedzi, wnioskodawcę informuje się o możliwości złożenia wniosku pisemnego.

Terminy 

Informację publiczną udostępnia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w tym terminie, powiadamia się wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja publiczna zostanie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do WKU.

Opłaty 

Wojskowa Komenda Uzupełnień nie pobiera żadnych opłat za udostępnienie informacji publicznej.